Gadelys til nyt bolig­område

En helt ny udstykning fik etableret vejbelysning i Middelfart.
Gadelys ved solnedgang

Med en helt ny udstykning i Middelfart Kommune, skulle der etableres vejbelysning, og her er det vigtigt med erfaring fra lignende projekter. Falstersvej er et nyt boligområde i Middelfart, og 45 nye master og lysarmaturer skal fremover levere lys til de nye beboere på vejen.

EWII vandt opgaven som underleverandør til entreprenørfirmaet Henning Have A/S. Opgaven bestod i at sætte fundamenter, nedgrave kabler, opsætte nye LED armaturer og rejse selve belysningsmasterne.

Belysningsmasterne er rundkoniske og der blev valgt NYX armaturer fra Focus Lighting.

Hele projektet er forløbet tilfredsstillende, selvom der har været udfordringer med pladsen til ledningsejerne.

Nu har Middelfarts nye boligområde fået en god og energirigtig vejbelysning, så beboerne kan færdes trygt, når mørket falder på.

"Samarbejdet med EWII Teknik er gået rigtigt godt. På trods af udfordringer undervejs med vejr og plads til ledningsejerne, har EWII Teknik formået at få projektet færdigt til tiden."

Ditte Storm, Teknik- og miljøforvaltningen, Middelfart Kommune
 
 
Projekt  Nyt gadelys
Udførelse  2017
Bygherre  Middelfart Kommune
Entreprenør  Henning Have A/S
Underentreprenør EWII Teknik A/S
Teknisk sælger Erik Justesen
Antal lysmaster 45 stk.
Armaturtype NYX fra Focus Lighting
Kontraktsum  313.000

Case

Kolding sparer på lyset

LED gadelygterne i Kolding giver både besparelser og bedre lys til byens borgere

Case

Planter og kunder fik nyt lys hos Plantorama

Mere effektiv belysning gav Plantorama en besparelse på 82 %.

Case

Oplevelseslys kaster glans over Koldinghus

Specialdesignet lys bader det historiske kongeslot i flere farver og er med til at fortælle slottets unikke historie.