Bornholm får Danmarks største batteri

EWII etablerer Danmarks største batteri nær Hasle på Bornholm. Batteriet på 30 megawatt (MW) og 43 megawatt timer (MWh) skal blandt andet være med til at sikre balance på det danske elnet, og bidrage til den grønne omstilling.

Batteri på vej ved Hasle

Batterisystemet bliver etableret på Jydegårdsvej 9 uden for Hasle, som nærmeste nabo til Hasle Højspændingsstation. Her på siden kan du læse mere om projektet. 

Vi forventer, at batteriet bliver taget i brug i løbet af 2024, men den endelig tidsplan er endnu ikke fastlagt.

En brik i den grønne omstilling

Med batteriet ved Hasle lægger vi endnu en brik i fremtidens danske energisystem. Her skal EWIIs batterisystem levere såkaldte systemydelser til Energinet. Det betyder, at batteriet står klar til at fange selv små udsving i elnettet, og efter behov sende strøm ind i elnettet eller lagre energi. På den måde er vi med til at forhindre, at der opstår strømafbrydelser på grund af ubalance.

Det store batteri, der har en kapacitet på 30 MW og 43 MWh, gør det også egnet til at lagre overskydende produktion af vedvarende energi. For eksempel når det blæser meget, bliver batteriet ladet op med energi, der kan tages i brug, når vindmøllerne ikke kører så hurtigt. Dermed udnytter vi den grønne, vedvarende energi bedre.

En del af beredskabet i fremtiden

EWIIs batteri træde til, hvis der er nedbrud på søkablet mellem Bornholm og Sverige? Desværre er det ikke i først omgang muligt at bruge batteriet, som nødforsyning til øen. På sigt håber vi dog, at batterianlægget kan bidrage til forsyningssikkerheden ved at indgå i Energinets beredskab. 

Anlægget i Hasle får en kapacitet, der ville kunne levere strøm til Bornholm i cirka en time. 

Batteriet ved Hasle

Anlægget bliver placeret på Jydegårdsvej 9 lige øst for Hasle Højspændingsstation.

 

Anlægget

Grunden på 1000 m2 bliver hegnet ind og indrettet med et stort antal større og mindre tekniske elementer, der har en max. højde på 4 meter.

Til batteriets teknikrum bliver der opført en 40 m2 bygning.

Anlægget vil som udgangspunkt være ubemandet og kun belyst, når der er færdsel på grunden.

Trekløvere

Beplantning ved batterianlægget

Batterianlægget bliver fra flere sider skærmet af træer og buske, der blandt andet gør anlægget mindre synligt fra vejen.

Den beplantning, som vi evt. er nødt til at fjerne i forbindelse med byggeriet, bliver genetableret, når anlægget er opført