Systemydelser giver balance i elnettet

Balancen i vores elsystem er nødvendig. Vi er nødt til at tænke på, hvordan vi får forbruget og produktionen til at hænge bedre sammen.

Fleksibilitet giver balance i elmarkedet

I takt med at mængden af elproduktion fra vedvarende kilder øges, kommer vi til at se større ubalancer mellem, hvornår strømmen produceres og hvornår vi har brug for den. Det er jo ikke sikkert, at vinden blæser og solen skinner lige præcis, når vi skal bruge strømmen. Derfor har vi brug for fleksibilitet.

Hvorfor er balancen i elsystemet vigtig?

Fleksibilitet betyder, at man kan flytte sit forbrug til, når strømmen er til rådighed eller begrænse produktionen, hvis ikke der er behov for al strømmen.

Udbud og efterspørgsel på el kan både følges ad, men også stikke i hver sin retning. Når det sker, skaber det en ubalance imellem den energi vi producerer og den vi bruger. I værste fald kan det medføre, at elnettet bryder sammen. Heldigvis findes der nogle værktøjer, som kan tages i brug for at undgå denne situation. Disse værktøjer kaldes systemydelser. Systemydelser kan være med til at skabe den nødvendige balance i vores elsystem.

Med EWIIs platform udnytter du fleksibiliteten

Med EWIIs platform udnytter du fleksibiliteten

Hos EWII har vi udarbejdet en platform, som gør det muligt for erhvervskunder at stille sin fleksibilitet til rådighed for elnettet. På platformen samler vi fleksibelt forbrug og produktion og byder det ind i markedet for systemydelser.

På den måde kan du få mere ud af dit anlæg ved at producere eller forbruge strømmen på de rigtige tidspunkter. Det hele styres automatisk, og du bestemmer hvor meget og hvordan vi må bruge dit anlæg.

Når du leverer fleksibilitet til nettet, vil du altid opnå en gevinst. Vi vil nemlig aldrig sælge din fleksibilitet, hvis det ikke giver økonomisk mening for dig. Du kan deltage på vores platform, hvis du har et fleksibelt forbrugs- eller produktionsanlæg. Vi vil meget gerne hjælpe dig med at vurdere dine muligheder.

Video

Få en forklaring på fleksibelt forbrug

Dine fordele ved systemydelser

Der er fordele at hente ved systemydelser både som elproducerende virksomhed eller som elproducent

  1. Elproducerende virksomhed

    Har du større vindmølle- eller solanlæg, kan du stille din fleksibilitet til rådighed for elnettet. Med automatisk styring af dine anlæg, bliver produktionen planlagt efter de tidspunkter, hvor der er efterspørgsel på det. Du får optimal udnyttelse af dit anlæg - men kun i det omfang, hvor det giver økonomisk mening for dig.
  2. Erhvervskunde

    Som erhvervskunde kan du også stille din fleksibilitet til rådighed for elnettet. Hvis din virksomhed eksempelvis kan skrue ned for forbruget i bestemte tidspunkter på døgnet. Så indgår din virksomheds besparelse i cyklussen med at skabe balance i elnettet. Imens opnår din virksomhed besparelser på forbruget.

Systemydelser er nøglen til at skabe balance

Systemydelser er en slags ’produkter’, som skal være med til at skabe den nødvendige balance i vores elsystem. Det kan f.eks. leveres af vindmøller, som kan skrue ned for produktionen. Omvendt kan det også leveres af større virksomheder eller batterier, som i en periode kan skrue op eller ned for deres forbrug. Den mængde strøm, som bliver skruet på er med til at skabe balancen. Og det er hele ideen bag systemydelser.


For balancen i vores elsystem er vigtig. Især når vi tænker grøn omstilling, og når prognoser peger på, at vores elforbrug fortsat vil stige i de kommende år. Så er vi nødt til at tænke på, hvordan vi får forbrug og produktion til at hænge sammen.