Gør EWII til balanceansvarlig

Balanceansvar øger din indtjening

EWII hjælper en lang række kunder med at optimere den daglige indmelding af elforbrug og elproduktion. På den måde bidrager vi i fællesskab til at holde det nationale elmarked i balance.

Hvad er en balanceansvarlig?

Som balanceansvarlig for produktionskunder sælger vi strøm på den nordiske børs Nord Pool.

Derudover sørger vi for dagligt at sende en prognose til Energinet. Prognosen angiver hvor meget el, der bliver produceret i det kommende døgn af de produktionsenheder, som vi er balanceansvarlige for.

På den måde er vi helt tæt på markedet, og hjælper med en sikker drift af el-systemet. Samtidig hjælper vi vores kunder med at få mest værdi ud af deres elproduktion.

Få EWII som balanceansvarlig

Bedre indtjening på din elproduktion

Når balanceansvaret placeres hos EWII, giver det samtidig mulighed for, at du optimerer indtjeningen på dine solceller og vindmøllers elproduktion.

Overskuddet på regulerkraftmarkedet fordeler vi mellem vores kunder, så indtjeningen modsvarer den produktion hver enkelt kunde har bidraget med.

Få hjælp til at behandle dine oprindelsesgarantier

Oprindelsesgarantier bliver udstedt for at fremme vedvarende energiproduktion og er gyldig i 12 måneder. Garantierne kan sikre dig en ekstra indtjening på dit produktionsanlæg, udover hvad du kan tjene på at sælge selve elektriciteten.

Vi hjælper med at finde den helt rigtige køber til dine oprindelsesgarantier.

Kontakt os

Skal vi være balanceansvarlig for din el fra dine solceller eller vindmøller, så er vi altid klar til en uforpligtende snak.