68 % besparelse med LED belysning

Hos Contiga har udskiftning af al belysning til LED lyskilder resulteret i en besparelse på 68 %.

Hos Contiga i Tinglev, der producerer elementer til byggebranchen, viste en energirapport, at der kunne findes et stort besparelsespotentiale. Med otte produktionshaller og en administrationsbygning på i alt ca. 40.000 m2, var der store besparelser i at udskifte al indendørs belysning.

Opgaven blev sendt i udbud og vundet af EWII Teknik. I alt skulle 952 armaturer enten udskiftes eller renoveres, så de passede til nye LED lyskilder fra OSRAM. Firmaet NVC Lighting blev valgt til armaturdelen.

Contiga har mange drifttimer, så meget af udskiftningen er foregået i weekenden og om aftenen, for at undgå for stor indvirkning på produktionen.

Besparelsen efter udskiftning af lyskilder og armaturer er på 746.344 kWh årligt. Den samlede besparelsesprocent er på 68 og med en samlet CO2 besparelse på 408.251 kg årligt, er Contiga yderst tilfredse med, at de valgte at udskifte al deres indendørs belysning.

Vi er yderst tilfredse med EWII Tekniks udførsel af opgaven. Uden deres fleksibilitet og vores gode samarbejde havde det ikke kunnet lade sig gøre at udskifte belysningen i vores produktionshaller, der producerer elementer 24/7.

Jesper Ibsen

Økonomi- og IT-chef, Contiga
Projekt: Belysning
Udførelse  2017
Bygherre  Contiga
Entreprenør EWII Teknik A/S 
Teknisk sælger  Phillip D. Sørensen
Antal armaturer 952 stk.
Armaturtype NVC
Lyskilder  OSRAM
Kontraktsum  1.003.000 kr. 
EWII hos GKN Wheels

Case

LED-belysning til produktionsfabrik

Læs hvordan et betydeligt besparelsespotentiale kombineret med et ønske om optimale lysforhold førte til udskiftning af 1350 gamle lysstofrør.

Produkt

Stikledninger

Fejlsøgning og udbedring af brud på stikledninger