Byggestrøm til nybyggeri og renovering

Vinkelsliber der kører på byggestrøm
Få adgang til billig og grøn byggestrøm - din nøgle til bæredygtige byggeprojekter.
  • Prisvenlig byggestrøm

  • Styrk din grønne profil

  • Individuel og professionel rådgivning

Start din byggeprojekt på bedste vis med byggestrøm fra EWII

Når du står over for et byggeprojekt, er det vigtigt at tænke på både omkostninger og miljø. Med vores løsning får du ikke kun billig byggestrøm, men også muligheden for at støtte vedvarende energikilder og reducere din virksomheds klimaaftryk.

Det kræver både tid, penge og overblik at bygge nyt, men det kræver også en god og stabil strømforsyning. Det kan være en dyr og tung proces at bestille byggestrøm. De mange regler på elmarkedet kan gøre bestilling af byggestrøm til en kompliceret og besværlig proces, da der ofte er flere parter, der skal involveres. Både det lokale netselskab, elinstallatør og elleverandør skal i spil for at bestille byggestrøm, og der kan nemt opstå forsinkelser undervejs. Men din virksomhed kan spare både penge og tid ved at lade os håndtere din byggestrøm.

En god aftale om byggestrøm er en vigtig forudsætning for at komme godt i gang med både små og store byggeprojekter. Vi sørger for, at din virksomhed får den rigtig byggestrøm pris i hele byggeperioden, nem tilslutning af nytilslutninger og rettidig til- og afmelding ved aflevering af byggeprojekter.

Hos os kan du få en midlertidig elaftale, som sikrer, at du får leveret strøm til dit byggeri i hele byggeperioden. Når dit byggeprojekt engang står færdigt, kan vi selvfølgelig også hjælpe dig og din virksomhed med en permanent elaftale, som tilgodeser alle behov. Tag fat i vores dygtige rådgivere, hvis du gerne vil høre mere om, hvad vi kan gøre for dig og dit byggeprojekt.

Kontakt os på 73 63 30 10 eller klik på ”Ring mig op” for en uforpligtende snak om dine muligheder. 

Ring mig op

Lad os hjælpe dig med at få billig og grøn byggestrøm, der passer til dine behov og samtidig bidrager til den grønne omstilling.

Grøn byggestrøm fra vedvarende energikilder som for eksempel vindmøller

Styrk din grønne virksomhedsprofil

Udover at forsyne dit byggeri med strøm, kan vi også styrke din virksomheds grønne profil. Byggestrøm kan nemlig sagtens være både billig og klimavenlig. Vi tilbyder blandt andet Grøn variabel, som er strøm, der er 100 % produceret af vedvarende energikilder.

Ved at lade os levere strømmen til dit byggeprojekt, kan du altså være med til at støtte vedvarende energi. Vi kan ganske vist ikke garantere, at den strøm, der kommer ud af dine kontakter altid, er grøn. Til gengæld sørger vi for at købe den samme mængde strøm, som du bruger, fra vedvarende energikilder.

Værd at vide om byggestrøm

Reglerne om byggestrøm kan variere afhængigt af det specifikke land, region eller kommune, hvor byggeriet finder sted. Her er de genrelle regler og praksis, der ofte gælder for byggestrøm:

Ansøgning og tilladelse
Normalt skal du indsende en ansøgning til de relevante lokale eller regionale myndigheder for at få tilladelse til at installere byggestrøm. Du kan blive bedt om at fremlægge detaljeret dokumentation, såsom en tegning af den forventede strømfordelingslayout og sikkerhedsforanstaltninger.

Installation
Byggestrømsinstallationen skal udføres af en autoriseret elektriker eller en licenseret entreprenør. De skal følge de gældende elektriske sikkerhedsstandarder og retningslinjer, som normalt omfatter korrekt dimensionering af kabler, beskyttelse mod overbelastning og jordforbindelse.

Sikkerhed
Sikkerheden er afgørende ved byggestrømsinstallationer. Der skal tages foranstaltninger for at minimere risikoen for elektriske stød, brand og andre farer. Dette kan omfatte installation af jordfejlafbrydere, sikring af korrekt isolering af ledninger og udførelse af regelmæssige inspektioner og vedligeholdelse.

Tidsbegrænsning
Byggestrøm er normalt midlertidig og må kun være i drift, mens byggeriet pågår. Der kan være en begrænsning for, hvor længe byggestrømmen kan opretholdes, før der kræves en ny tilladelse eller yderligere inspektioner.

Efterfølgende inspektion
Når byggeriet er afsluttet, kan det være nødvendigt med en inspektion af byggestrømsinstallationen for at sikre, at alt er blevet afmonteret korrekt, og at der ikke er nogen farer tilbage.

Det er vigtigt at bemærke, at disse regler kan variere, og det er altid bedst at kontakte de lokale myndigheder eller en kvalificeret professionel elektriker for at få præcise oplysninger om reglerne for byggestrøm i dit specifikke område.

Spørgsmålet om, hvem der skal betale for byggestrømmen, kan variere afhængigt af forskellige faktorer. Her er nogle typiske scenarier:

Bygherren
I mange tilfælde er det bygherren eller ejeren af byggeprojektet, der er ansvarlig for at betale for byggestrømmen. Dette kan være en del af de samlede byggeomkostninger og inkluderes i byggebudgettet. Bygherren kan arrangere og betale for installationen af byggestrømmen som en del af deres ansvar for at sikre en passende arbejdsplads og forsyning af el til entreprenørerne og arbejderne på stedet.

Entreprenøren
I visse tilfælde kan det aftales, at entreprenøren er ansvarlig for omkostningerne ved byggestrøm. Dette kan indgå i kontraktforhandlingerne mellem bygherren og entreprenøren. Entreprenøren kan være ansvarlig for at arrangere og betale for byggestrømmen som en del af deres samlede entreprenørydelse.

Delte omkostninger
Nogle gange kan byggestrømomkostningerne deles mellem bygherren og entreprenøren. Dette kan være baseret på en procentvis fordeling eller en aftalt aftale mellem parterne.

Prisen for byggestrøm kan variere afhængigt af flere faktorer, herunder det geografiske område, den ønskede strømstyrke og varigheden af byggestrømsbehovet.

Installationer på byggeplads ved Lillebælt

Installationer på byggepladser

Med vores ekspertise og erfaring inden for byggestrømsinstallationer tilbyder vi skræddersyede løsninger, der imødekommer dine specifikke behov. Vores team af autoriserede elektrikere og teknikere sørger for, at strømmen installeres korrekt og i overensstemmelse med de gældende sikkerhedsstandarder.

Vi forstår vigtigheden af pålidelig strømforsyning på byggepladsen, og derfor tilbyder vi også hurtig respons og fleksibilitet. Vi sørger for, at strømmen er tilgængelig på det ønskede tidspunkt, og vi kan også håndtere eventuelle ændringer eller tilpasninger undervejs.

Læs om byggestrømsinstallationer

Mand ved eltavle

Produkt

Lettere administration af byggemålere

Reducer de administrative udgifter og ressourcer med en installationsaftale. Så undgår du at tage stilling til elprodukt, leverandør og underskrift af nye kontrakter ved nyoprettede installationer/målepunkter.