Grøn fastpris el erhverv

Grøn Fastpris el er fastlåsning af elpriser til erhverv, der vil kende deres fremtidige elpriser i en bestemt periode.
Grøn Fastpris er til virksomheder, der vil budgettere med en kendt fast pris på el.
 • Kend din elpris i en periode

 • Undgå udsving i elmarkedet

 • Fastlåsning af elpriser

Ønsker din virksomhed en fastlåsning af elpriser i en længere periode?

Så er en fast elpris en god løsning for din virksomhed. En Grøn Fastpris elaftale omfatter levering af el til samme pris i en fastlåst periode. Dermed sikrer du din virksomheds fremtidige elleverance til en fast pris pr. kWh uafhængigt af de til tider store prisudsving på elmarkedet.

En el fastprisaftale med et årligt forbrug under 50.000 kWh løber i 12 måneder, og er uopsigelig i perioden.

Hvordan sættes prisen på Grøn Fastpris el?

Prisen på Grøn Fastpris fastsættes på den nordiske elbørs, Nord Pool på grundlag af udbud og efterspørgsel på el tillagt markedets forventninger til prisen i fremtiden. Prisen er fastlåst i en bestemt periode, så din pris er den samme, selvom elprisen svinger. 

Det betyder, at din elpris ikke bliver påvirket af prisudsving på elmarkedet, og at din kWh-pris er den samme i den aftalte periode, uanset hvornår din virksomhed anvender strømmen. Når jeres aftale er ved at udløbe, vil du blive kontaktet med et nyt tilbud. 

Du kan vælge at tegne en aftale på Grøn Fastpris og fastlåse prisen, når den er lav og opnå fordel af det i hele aftalens løbetid - så får du sikkerhed i budgettet. Vi overvåger dagligt priserne på elmarkedet, og vi vil derfor kunne rådgive dig om, hvornår du skal fastlåse elprisen.

Bestil en fast elpris

Har din virksomhed et forbrug på under 50.000 kWh om året, og har du brug for trygheden i at kende dine fremtidige elpriser for en bestemt periode? Så er Grøn Fastpris det rigtige elprodukt til din virksomhed.

Kontakt os på 70 55 55 55, hvis du gerne vil høre mere om en fast pris på strøm til erhverv.

Fordele med Grøn Fastpris el

Når din virksomhed vælger en fastlåsning af elpriser, får du:

 1. Kend dit budget

  Du kender omkostningerne for den periode, aftalen dækker, og du kan derfor let budgettere med udgifter til el for den kommende periode.
 2. Undgå prisstigninger

  Med en fastpris elaftale betaler du en fast pris i hele aftaleperioden, og din virksomhed er ikke så sårbar over for pludselige stigninger i elprisen.
 3. Anvendelse af strømmen

  Du betaler den samme pris for den strøm du bruger - uanset hvornår i døgnet, du anvender strømmen.
 4. Aftalens løbetid

  Du har samme pris på el i hele aftalens løbetid, som er 12 måneder. Handelstidspunktet bestemmer, hvad den faste pris bliver på din virksomheds forbrug af el.

Ingen forudbetalt afregning hos os

Som elkunde hos EWII bliver din virksomhed afregnet én gang om måneden for det faktiske forbrug af el. Det betyder i praksis, at du først betaler for din virksomheds elforbrug, når du har brugt strømmen. 

Fordele ved faktisk afregning på el:

 • Din virksomhed betaler kun for den strøm, I faktisk bruger
 • Ingen større ubehagelige overraskelser på grund af afregning hver måned
 • Når din virksomhed sparer på strømmen, kan I se effekten med det samme
 • Bedre likviditet
 • Nemmere behandling af elafgiften
 • Elregningen er mere overskuelig og let at afkode

Ofte stillede spørgsmål

I Danmark køber og sælger vi el via den nordiske elbørs Nord Pool Spot. Strøm er en handelsvare på samme måde som korn, olie og stål, der handles mellem producenter og forbrugere på tværs af landegrænser. Som med alle andre handelsvarer bliver salget påvirket af udbud og efterspørgsel.

Det er på børsen, at elprisen bliver fastlagt. Her udbyder bl.a. svenske, norske og danske producenter f.eks. kraftværker og vindmøller el fra forskellige energikilder. Det er også her, at elleverandører som f.eks. EWII køber strømmen til vores kunder.

Elmarkedet er et af verdens mest foranderlige markeder. Læs hvilke faktorer der påvirker elprisen i Danmark.

Som elkunde hos EWII bliver din virksomhed afregnet én gang om måneden for det faktiske forbrug. Det betyder i praksis, at du først betaler for din virksomheds elforbrug, når du har brugt strømmen. Det vil sige ingen aconto afregning. 

Se regningseksempel og betalingsmetoder

Du skal henvende dig hos den leverandør af el, du ønsker at skifte til. Med den nye leverandør indgår du en aftale, der på fastlagte betingelser gælder for en bestemt periode. Du skal være opmærksom på, at din el stadig kommer via de samme ledninger og samme netselskab som tidligere. Netselskabet informerer dig nærmere om aflæsning af elmålere i forbindelse med leverandørskiftet.

Som elkunde hos EWII har du adgang til EWIIs selvbetjening, hvor du kan:

 • Se energiforbrug og følge udviklingen
 • Se regninger og årsopgørselse
 • Tilmelde driftsinfo (SMS/e-mail) - gælder kun Trekantområdet

Se film og find ud af, hvordan du logger ind

 

El forbrug under 50.000 kWh/år

Ved et mindre forbrug på under 50.000 kWh om året har din virksomhed flere elprodukter at vælge imellem, når du skal lave en elaftale hos EWII. Der er nemlig forskel på, om du foretrækker tryghed eller er risikovillig.

Se elprodukter og priser til mindre forbrug

El forbrug over 50.000 kWh/år

Har din virksomhed et årligt elforbrug på over 50.000 kWh? Og vil du høre mere om vores elpriser, og hvordan vi kan hjælpe dig med billig strøm? Så kan du bestille el til din virksomhed ved at kontakte os på 73 63 30 10.

Vindmølle på en mark

Viden om el

Grøn strøm gør en forskel

Uanset hvilket elprodukt din virksomhed vælger, er grøn strøm en fast del af alle vores energiprodukter. Det betyder, at du kan dække din virksomheds elforbrug med strøm fra vedvarende energikilder.