Tag på sommerferie og spar på energien

Inden længe står sommerferien for døren og efterlader mange kontorer, bygninger og produktionsanlæg helt eller delvist tomme. Sommerferien indbyder til at skrue ned for energiforbruget, så hvorfor ikke spare når du har mulighed for det?
Spar på energien i sommerferien

Sådan sparer du på energien i sommerferien

Du kan med fordel overveje at slukke eller skrue ned for mange tekniske anlæg for at spare driftsudgifter hen over sommeren. Vi har samlet nogle nemme tips til, hvordan du i din virksomhed med ganske få tiltag sparer på energiforbruget. Energibesparelser, der betyder noget for både miljøet og din bundlinje.

Skru ned for ventilationsanlægget

Du kan med fordel skrue ned for ventilationsanlægget i sommerferien, da det udelukkende er tændt for at opretholde et godt indeklima for medarbejdere og bygningen. Men da der ingen menneskelig aktivitet er, må du gerne skrue ned. Sæt ventilations- og varmeanlæg på weekend-/ferieindstilling. Alternativt kan du reducere setpunkter for ventilation til ca. 25 % (eller laveste indstilling) og indstille temperaturen til 18 grader.

Hvis du er sikker på, at det ikke har konsekvenser, at du slukker for ventilationsanlægget, så gør det og nedbring energiforbruget på den måde. Hvis det er tilsluttet via CTS, så kan du sikkert slukke via dette. Vær opmærksom på varmeflader og indstillingen af disse. De følger ikke nødvendigvis rumtemperaturindstillingen i CTS.

Husk at være opmærksom på, om der ophober sig fugt nogle bestemte steder i bygningen. Det kan i værste fald medføre fugtskader og et dårligt indeklima.

Har du termostater, som skal indstilles manuelt på radiatorer eller konvektorer? Så anbefaler vi, at du ved samtlige, indstiller dem på 1,5-2. Det svarende til ca. 15-18 grader.

Og husk at skrue lidt op for temperaturen et par dage før dine medarbejdere vender retur til jobbet efter deres ferie. Så får de en god start på arbejdsugen.

Hånd drejer på radiator. Skru ned for radiator ved udluftning i hjemmet. Hvor længe skal man lufte ud? Gør det af 5-10 minutters varighed.

Tjek lyset - og sluk det

Sørg for at al lys er slukket, inden du og dine medarbejdere går på ferie. Hvis der er lys, du ikke kan slukke for eksempelvis ved udendørs arealer med sensor, kan du overveje, om du skal skifte til LED lyskilder. De er både billigere i drift og nedbringer samtidig din virksomheds CO2 udledning.

Læs om fordele ved LED belysning

Grøn elkedel på lyserød baggrund.

Drop standby og hiv stikket

Sørg for at slukke for alle el-apparater og elektronik som for eksempel elkedel, printer, kaffemaskine, pc, skærme m.m. inden I går på ferie. Så undgår du unødig standby forbrug. Når el-apparater står på standby, bruger de strøm - som du ikke får gavn af, men betaler for. Så hiv stikket til alle elektriske apparater ud, hvor det er muligt.

Du kan også tilslutte flere af jeres apparater i en elspareskinne eller en stikkontaktdåse med en afbryder, som lyser, når apparaterne er tilsluttede. Så skal du kun slukke ét sted, når ferien kalder.

Skru ned for cirkulationspumpen

Har din virksomhed en cirkulationspumpe, som ikke også flytter varme til varmt brugsvand, så skru ned for den. Cirkulationspumpen opretholder cirkulationen af det varme vand ud til virksomhedens radiatorer, uanset om radiatorerne er tændt eller ej. Og det er oplagt at udnytte sommerferien til at skrue lidt ned, hvis bygningerne ikke benyttes.

Varmt brugsvand skal opretholdes, idet der er fare for at udvikle Legionella bakterier i brugsvandanlægget. Du kan med fordel afmontere bruseslanger og andre slanger efter tapsteder, som er tilsluttet varmt brugsvand og tømme dem for vand. Og så er det altid en god idé at skylle både brusere og vandhaner godt igennem, når I er retur fra en ferieperiode.

Få flere vandsparetips

Sluk for køleskab og fryser

Tøm og sluk for køleskab og fryser. Udover at spare på strømmen undgår du også at komme retur til et køleskab/fryser med for gammel mad eller i værste fald rådden mad, hvis der har været strømafbrydelse, mens I alle har været på ferie. Husk at lade lågen stå på klem, så I undgår mug og dårlig lugt.

Nyd ferien med god samvittighed

Som en sidste ting er det en god idé at sørge for, at alle vinduer er lukkede og ikke står på klem, luk friskluftventiler m.v.

Hvis du inden ferien noterer målerstand på el, vand og varmemålere, har du mulighed for at se, hvor stort jeres standby forbrug har været, når I kommer retur fra ferien. Måske der er uventet forbrug, der skal undersøges nærmere.

Sådan sparer din virksomhed på vandet

Nedbring din virksomheds vandforbrug og undgå vandspild.