Grøn omstil­ling

Er din virksomhed en del af den grønne omstilling?

Vi skal alle tage stilling og bidrage

En af vores tids allervigtigste fælles opgaver er omstillingen til vedvarende og grøn energi. Det er nødvendigt for at sikre et bæredygtigt samfund med en stabil energiforsyning med høj grad af selvforsyning af grøn energi.

Hvis vi som land vil ændre udviklingen mod øget grøn energi, har vi tre måder, hvorpå vi kan forandre energiforbruget.

Vi kan ændre forbruget ved at:

  • Spare på energien ved ændret adfærd og regler
  • Udnytte energien mere effektivt ved nye teknologier
  • Anvende vedvarende energikilder som f.eks. sol, vind og biogas i stedet for fossile brændstoffer som kul, olie og gas
Fossile brændstoffer og vedvarende energikilder

Hvordan lykkedes vi med grøn omstilling?

Grøn omstilling kræver politisk handling, blandt andet ved at sikre bæredygtig og CO2-neutral grøn energi, der ikke belaster miljøet. 

Når det kommer til grøn omstilling, er mange danske virksomheder ikke helt så meget med på den grønne bølge, som de gerne vil være. 

Det kan skyldes at mange virksomheder ikke ved, hvor de skal starte, og de kender heller ikke omfanget af de økonomiske fordele, de kan opnå gennem optimering af deres energiforbrug.

Mange steder er energiregninger nogle, der godkendes og betales pr. automatik. Alt for få ved, at de kan spare mange tusinde kroner og kilowatt-timer ved at få overblik over virksomhedens fulde energiforbrug – det er både grøn fornuft og giver en sund økonomi.

Brug mindre energi

Det er alt afgørende for den grønne omstilling, at vi bruger mindre energi. Hos EWII rådgiver vi hver dag virksomheder om energioptimerede løsninger ved hjælp af data og digitale services.

For mange virksomheder ligger der for eksempel et stort potentiale for at spare på energiforbruget ved simpel optimering af de eksisterende tekniske løsninger. Rådgivning i energioptimering omfatter alle forsyningsarter - både el, vand og fjernvarme.

Uanset hvilke behov din virksomhed har, kan vi hjælpe med den optimale grønne løsning.

Brune efterårsblade i skovbunden

Produkt

Fjernvarme fra varmepumpe

En varmepumpe til fjernvarme giver jer som fjernvarmeselskab mulighed for at levere CO2-neutral, grøn varme baseret på strøm til jeres forbrugere.