Lednings­registrering og opmåling

Opmåling og registrering af ledninger i jord er afgørende for at opretholde forsyningen af el, vand, varme og fibernet i en moderne infrastruktur.

Vores speciale er forsyningsnettet inden for el, vand, varme og fiber – herunder kabler til vejbelysning, antenneanlæg og vandledninger for private vandværker.

Vi har mere end 80 års erfaring med ledningsregistrering og har specialiseret os i opmålinger ved nyetablering af ledningsnet i åben grav og ved eksisterende kabler i jord under fortov og vej.

Direkte kontakt til opmåleren

Som graveentreprenør er det både omkostningstungt og frustrerende, når maskinerne ikke kan komme i jorden til tiden.

Vi ved at ventetid er dyrt, så når vi samarbejder, har du hele tiden direkte kontakt til opmåleren, så alt arbejde bliver planlagt flydende og præcist. I fællesskab vurderer vi hvordan vi bedst muligt tager højde for jeres ønsker og krav til opgaven.

Vi ved også, at data er mere og mere vigtigt. Så vi sørger for, at vores kunder får så meget data med i deres gis som muligt.

Dine fordele

Vi sikrer præcision i ledningsaflæsningerne, den rette registrering og høj kvalitet i de data, du skal bruge

 1. Nøjagtige målinger

  Med det nyeste udstyr inden for RTK-GPS, samt Totalstation, får du målinger inden for en nøjagtighed på +/- 5 cm.
 2. GIS-registrering

  Du får bearbejdede måledata, som registreres i GIS-system (geografisk informationssystem) eller i det online ledningsejerregister LER.
 3. Data i passende format

  Du kan få leveret data i alle gængse formater, eller specialdesignede Shape skabeloner. Så kan du læse målingerne direkte ind i jeres GIS-system uden at lave ekstra behandling.
 4. Høj kvalitet

  Du får opmålinger af el, vand, varme og fibernet, som lever op til et etableret og aktivt kvalitetssikringssystem.

Case

God økonomi i strøm fra vedvarende energikilder

En PBA-aftale med EWII er der god økonomi i. Det fortæller HM Systems om her.