Gadelyset i Haderslev Kommune bliver kortlagt

Jo flere oplysninger Haderslev Kommune har om deres gadelys, jo nemmere bliver det at drifte og vedligeholde lysmasterne. Derfor har EWII hjulpet med at kortlægge byens gadelys.

Med tusindvis af gadelygter i bybilledet, er det selvsagt en fordel at vide, hvor de er placeret. Det gør driften nemmere.

”Vi er sammen med Haderslev Kommune kommet frem til hvilke oplysninger, der er væsentlige for dem, når vi har indmålt deres gadelys. Da kommunen selv står for driften, har det f.eks. været vigtigt for dem at vide, hvilke armaturer der er monteret på gadelysmasterne. Det gør det nemmere for kommunen, at opgradere de ældre armaturer til nyere modeller, når kommunen kender den præcise placering af masterne”, fortæller Michael Vestergaard, som er teamleder hos EWII Teknik.

Et værdifuldt samarbejde for Haderslev Kommune

"De registreringer som EWII har lavet for os, giver et visuelt overblik over alt gadelys i kommunen, som vi ikke tidligere har haft. En af fordelene ved, at data er på et kort nu er, at kollegaer i kommunen nemt har adgang til det. Når der f.eks. gives tilladelser til nye vejadgange, så er det nemt at se, om der allerede står en gadelysmast, det pågældende sted”, siger Camilla Rørbye von Holstein fra Teknik og Klima, Drift og Havne ved Haderslev Kommune.

"De registreringer som EWII har lavet for os, giver et visuelt overblik over alt gadelys i kommunen, som vi ikke tidligere har haft"

Camilla Rørbye von Holstein

Teknik og Klima, Drift og Havne ved Haderslev Kommune

Besparelser og god borgerservice

Når den præcise placering af gadelysmasterne med alle dens data lægges ind i kommunens GIS-system, så giver det Haderslev Kommune flere fordele udover at kende placeringen af masten.

Med de nye registreringer fra EWII er det nemt at tælle op, hvor mange LED armaturer der skal leveres til de forskellige veje og hvilken type beslag, de skal være forberedt med (top- eller sidemonteret), når kommunen udskifter til LED armaturer på de private fællesveje.

"I den daglige drift giver det stor værdi for vores entreprenører i marken, at de ved, hvilket type armatur, de skal ud til ved en fejlmelding, så de har det rigtige erstatningsarmatur med fra vores lager. Det sparer tid på den enkelte fejlmeldingsopgave og betyder færre kørte kilometer. Hvis entreprenøren når rundt til flere fejlmeldinger på en dag, end før, bliver listen med fejl hurtigt kortere, og borgerne oplever hurtig og god service. Og vi lever af tilfredse borgere”, siger Camilla Rørbye von Holstein.

Specialister i opmåling af ledningsanlæg og gadelys

EWII har mere end 80 års erfaring med registrering af vandledninger, fjernvarme, el, fiber, og gadelys. Med det nyeste og mest nøjagtige udstyr sikrer vi, at indmålingerne foretages hurtigt og effektivt. Og vi leverer alle indmålingsdata i det format, der passer bedst til hver enkelt kundes behov.

Med vores indgående kendskab til forsyninger og deres udfordringer, har vi forståelse for, hvilke data der giver værdi for den enkelte forsyning.

Vores arbejde opfylder alle indmålingskrav for LER lovgivningen. Vi guider og rådgiver i hvordan indmålingen sker med mindst mulig gene og tidsspilde, så anlægsarbejdet ikke bliver udsat.

Case

Kolding sparer på lyset

LED gadelygterne i Kolding giver både besparelser og bedre lys til byens borgere

Skift til LED belysning

Energioptimering

Skift til LED belysning

Det vil gavne både din økonomi, miljøet og dine medarbejdere.