Overskudsvarme kan genbruges

Overskudsvarme fra industri og produktion kan genbruges til fjernvarme - og er grøn varme ud til fjernvarmeforbrugerne.
Går den op i røg og ud i det blå – eller skal du tjene penge på den og samtidig være med til at erstatte den fossile varmeproduktion til grøn varme?

Brug varmen igen

Industrivirksomheder kan genere en masse overskudsvarme fra produktionen – og hvad skal der ske med den?

Går den op i røg og ud i det blå – eller skal du tjene penge på den og samtidig være med til at erstatte den fossile varmeproduktion til grøn varme?

Overskudsvarme fra industrivirksomheder kan fjernvarmeselskaberne nemlig genbruge til fjernvarme.

Skab indtjening ud af varm luft

Mulighederne for at skabe en indtjening på at sælge virksomhedens overskudsvarme er gode, og potentialet for en god forretning er til stede.

Varmeteknologien er moden til, at overskudsvarmen kan genbruges til ny varme.

Kanaliseres overskudsvarmen i stedet for ud i fjernvarmerørene fremfor ud i det blå, betyder det, at du får indtægter fra salg af den energi du har produceret og fjernvarmeselskaberne kan levere mere grøn varme ud til forbrugerne – med hjælp fra din virksomhed.

Hold styr på din virksomheds CO2 udledning med et CO2 regnskab

Få rådgivning til at udnytte overskudsvarmen

I EWIIs varmekompetence-center finder du en række varmeeksperter, som kan hjælpe dig med at udnytte overskudsvarmen:

 • Få rådgivning til at komme i gang
 • Vurdering af kvaliteten af overskudsvarme
 • Projektering og aftale med dit nærlæggende fjernvarmeselskab
 • Kortlægning af forretningspotentiale, afgifter og indtjeningsmuligheder
 • Finansiering af udstyr, der udnytter overskudsvarme

Det får du ud af at genanvende overskudsvarme

Det er altid en god idé at genanvende, hvad der kan genanvendes. Overskudsvarme kan være en gevinst for din virksomhed på flere måder.

 1. Engagement

  Din virksomhed engagerer sig samfundsøkonomisk
 2. Et grønt bidrag

  Bidrager til den grønne omstilling
 3. Ansvarlighed

  Tager ansvar for at overskudsvarmen ikke udledes i atmosfæren
 4. Ekstra indtjening

  Ekstra indtjening fra salg af overskudsvarme
Frost på landskab

God kvalitet bliver til fjernvarme

Vores varmeeksperter vil vurdere kvaliteten af den varme, din virksomhed har i overskud.

Ved en høj temperatur anvender vi varmen direkte via en varmeveksler i det nærmeste fjernvarmenet. Og er temperaturen lavere, skal varmen igennem en varmepumpe, som hæver temperaturen til det ønskede niveau. Begge dele er lige brugbare.

 

Lovgivning

Ekstern overskudsvarme fritages for afgift

Ny ordning fritager virksomheder for afgift ved salg af fossil overskudsvarme.