Grønnere virksomhed med grønne varmekilder

Grøn og cirkulær omstilling kan være vejen til at styrke din virksomheds grønne profil. At finde alternativer til fossile brændstoffer er en oplagt løsning. Læs her, hvordan en varmepumpe kan gøre en forskel.

Alternativer til fossile brændstoffer

Grøn omstilling kræver handling. Blandt andet ved at anvende vedvarende energikilder som sol og vind i stedet for fossile brændstoffer som kul, olie og gas.

Når din virksomhed skal minimere brugen af fossile brændstoffer til opvarmning, har du to alternativer. Du kan vælge enten af få etableret fjernvarme eller få installeret en varmepumpe.

Fjernvarme kræver dog, at det er muligt i din virksomheds geografiske område. Hvis fjernvarme ikke er en mulighed, er varmepumper et godt alternativ, som er nemt og hurtigt at skifte til. Tilmed reducerer det jeres CO2 udledning betydeligt og styrker din virksomheds grønne profil.

Når din virksomhed investerer i en varmepumpe, får virksomheden ikke blot en grønnere profil, men du gør også en aktiv forskel for klimaet. Få et indblik i, hvordan en CO2-neutral varmekilde er med til at gøre en forskel.

Bedre bundlinje med bæredygtig business

Én ting er, at en varmepumpe giver en grønnere virksomheden, men en anden vigtig fordel er, at der er mulighed for at udnytte energien mere økonomisk og miljøvenligt.

Energibesparelser har nemlig afgørende betydning for både miljø og din bundlinje – og der er formentligt flere steder, hvor din virksomhed med få tiltag kan spare på energien. Det kan eksempelvis være ventilation, belysning eller adfærd.

Klæd din virksomhed på til grøn omstilling

En afgørende faktor, når din virksomhed investerer i en varmpumpe, er, at du kan reducere din virksomheds CO2-udledning med op til 100 % i forhold til andre varmekilder. Det kræver blot, at varmepumpen er forsynet med grøn strøm, der stammer fra vedvarende energikilder som vindmøller eller solceller.

Udnyt klimaloven til din fordel

Danmarks klimalov stiller krav til den grønne omstilling i industri og erhvervslivet. På kort sigt skal Danmarks udledning af drivhusgasser reduceres med 70 % i 2030. For at nå det mål, betyder det blandt andet en udfasning af olie- og gasfyr. 

Det er en omstilling, som kræver en dedikeret indsats af os alle. Til gengæld er det også en omstilling, der på sigt betyder gode besparelser – både økonomisk og klimamæssigt.

Klimaloven fastlægger helt grundlæggende et stigende ambitionsniveau på klimaets vegne. Mindst hvert femte år vil klimamålsætningen løbende blive justeret ud fra en præmis om, at en ny målsætning ikke må være mindre ambitiøs end den allerede eksisterende.

Med andre ord vil kravene kun blive skærpede fremover.

Der er altså meget at vinde for din virksomhed, hvis I bliver en del af udviklingen med det samme.

 

Familie på gåtur

EWII tager ansvar i den bæredygtige udvikling

Når det kommer til grøn omstilling, går EWII forrest alle de steder, vi kan.

Hos EWII er vi drevet af vores nysgerrighed. Vi udvikler, innoverer og deler det, vi finder ud af. Det har vi gjort i mere end 150 år, og det stopper vi ikke med at gøre. Tværtimod.

Læs om vores samfundsansvar

Godt på vej mod en CO2 neutral virksomhed

Dit grønne aftryk

På vej mod en CO2 neutral virksomhed

Der er mange tiltag, der kan gøres for at mindske udledningen af CO2. Få konkrete bud på, hvad du kan gøre for at skrue ned for udledningen.

Mobil varmepumpe hos Tørring Kraftvarmeværk

Case

Tørring Kraftvarmeværk lejer mobil varmepumpe

Hos Tørring Kraftvarmeværk afholder de kommende fjernevarmekunder fra at investere i en anden varmeløsning, mens de venter på fjernvarme.

Dit grønne aftryk

Ansvar for miljøet skal tages alvorligt

Fremtidsforsker: Forbrugerne forventer, at virksomheder tager deres ansvar for miljøet alvorligt. En af de virksomheder, der går forrest i den kamp, er EWII. Her arbejder vi målrettet med en ambitiøs klimaplan, der indebærer at levere 100 % grøn strøm til danskerne.