Luft til vand varme­pumpe

En luft til vand varmepumpe udnytter energien fra luften for derefter at opvarme vandet i radiatorer, gulvvarme og varmtvandsbeholdere.

Vores varmepumper på abonnement er typen luft til vand. Det er både en grøn, driftssikker og effektiv varmekilde, som passer til bygninger, der har et vandbåret opvarmningssystem. Derudover er det på længere sigt en investering, der vil give din virksomhed en økonomisk besparelse på varmeregningen, da en luft til vand varmepumpe er op til 25 % billigere end både gas-, el- og olievarme.

Hvordan fungerer en luft til vand varmepumpe?

En luft til vand varmepumpe virker på den måde, at den optager varmeenergien fra luften. Luft til vand varmepumpen er i stand til at øge temperaturen i den optagne energi gennem et lukket kredsløb med et kølemiddel og en kompressor. 

En luft til vand varmepumpe har to komponenter:

  • En udendørs varmepumpe, der optager energien fra luften
  • En indendørs varmetank, der pumper den optagne varme ind i bygningen gennem radiatorer eller gulvvarme

Du kan herunder se, hvordan en luft til vand varmepumpe fungerer, når varmeindsamlingen er i gang. Illustrationen viser, hvad der sker inde i pumpen, når den kolde luft sendes ind udefra i venstre side, bliver opvarmet og pumpet ind i bygningen i højre side.

Hvordan virker en luft til vand varmepumpe?

Trin 1: Fordamper
I fordamperen opvarmer udeluften kølemidlet, som cirkulerer inde i varmepumpens lukkede kredsløb og transportere varmen. Kølemidlets kogepunkt er så lavt, at det hurtigt opvarmes og omdannes til damp.

Trin 2: Kompressor
Dampene fra kølemidlet fortsætter ind i kompressoren, hvor det bliver komprimeret, hvilket øger temperaturen samtidig med at lufttrykket i kredsløbet øges. 

Trin 3: Kondensator
Det varme kølemiddel bevæger sig ind i kondensatoren, hvor det overfører varmen til pumpens varmesystem, som videredistribuerer varmen i din bygning. I denne del af processen nedkøles kølemidlet og kondenseres tilbage til flydende form.

Trin 4: Ekspansionsfil
Kølemidlet fortsætter til ekspansionsventilen, som sikrer, at trykket og temperaturen sænkes. Derved forbereder pumpen sig på at gentage processen.

En fleksibel løsning

En luft til vand varmepumpe fungerer godt som en hybrid løsning, hvor varmepumpen er den primære varmeforsyning og elstav, olie-, gas- eller biokedel kan supplere i de rigtig kolde perioder.

Når vi projekterer en varmepumpe på abonnement til din virksomhed tager vi altid højde for jeres eksisterende installation, så vi er 100 % sikre på, at I opnår den mest rentable løsning.

Bliv klogere på varmepumper på abonnement

4 fordele med varmepumpe

En varmepumpe er økonomisk fordelagtig, fordi du over tid sparer penge på varmeforbruget.

  1. Reducér varmeudgifter med op til 25 %

  2. Forrentning på investering på op til 50 %

  3. Tilbagebetalingstid på 2-7 år

  4. Lav investering og fast abonnementspris

Luft til vand varmepumpens komponenter - en indedel og en udedel

En luft til vand varmepumpe består af flere elementer ud over selve pumpedelen. Der vil blive installeret rør, som distribuerer varmen ind i bygningen. Derudover vil du få installeret en indendørs varmetank, som regulerer varmen. Den bliver typisk opsat lige på den anden side af den bygning varmepumpen står ved. Derudover kobles hele systemet til dine radiatorer og gulvvarmen.

Hvordan virker en varmepumpe

Varmepumpens lydniveau

De fleste moderne varmepumper er lydsvage og har et lavt støjniveau. Du kan dog mindske generne ved at vælge en placering, der tilgodeser støjen. Det kan virke nærliggende at placere pumpen et sted, der kræver en kort rørforbindelse. Dog kan det være en fordel at vælge en placering med en længere rørforbindelse, hvis det betyder, at støjgenerne mindskes.

Du kan også vælge at installere tilbehør som f.eks. en støjdæmper, en støjskærm eller gummifødder, der kan mindske vibrationerne. 

Vi rådgiver gerne i forhold til den mest optimale placering for din virksomhed.

Vil du vide mere?

Vi hjælper gerne med at finde den rigtige løsning til din virksomhed. Klik på "Ring mig op" - så kontakter vi dig til en uforpligtende snak.

 

Ring mig op

EWII hos NTG

Case

NTG holder varmen på den grønne måde

Hos NTG Continent A/S i Kolding har de skiftet det gamle gasfyr til en varmepumpe, så nu holder de varmen på en miljøvenlig måde. Det er et stort skridt i en mere bæredygtig og klimavenlig retning for transportvirksomheden. Med skiftet har NTG fået en varmeløsning, der er 100 % CO2 neutral.

Spørgsmål og svar om varmepumper

Ved at skifte dit gasfyr ud med en varmepumpe, vil du kunne reducere din virksomheds varmeudgifter med op til 25 %.

Du vil samtidig reducere dit CO2-udslip, og det kan også have en økonomisk fordel i form af mindre udgifter til afgifter til rumvarme med fossilt brændstof.

Prøv vores beregner, og få et estimat på dine besparelser

Kontakt vores energikonsulenter for yderligere information:

Henrik Michael Lauritzen
hlau@ewii.dk
51 15 23 87

Alex Falkenstrøm
alfa@ewii.dk
28 10 72 63

 

En grundregel er, at jo lavere fremløbstemperatur du kan nøjes med for at holde varmen i bygningen, jo bedre økonomi får du på varmepumpen.

Gulvvarme er rigtig god sammen med varmepumper, mens gamle radiatorer kræver høj fremløbstemperatur. Det giver en dårlig virkningsgrad på varmepumpen.

Skal du lave meget varmt brugsvand, skal du også være opmærksom, da det også giver en dårligere virkningsgrad samlet set.

En varmepumpe har en meget høj driftssikkerhed, hvis installationen er lavet korrekt og der er strøm i nettet. Med varmepumper på abonnement er alle udgifter til drift og vedligehold indeholdt i prisen, så der kommer ingen uforudsete omkostninger i kontraktens løbetid.

Du kan også selv tegne en fuld service forsikring (tryghedsgaranti) i op til 10 år, så du kender omkostningen til drift og vedligeholdelse på nogle varmepumpemodeller. Du kan vælge at købe en varmepumpe, og selv stå for reparationer og vedligehold.

Kontakt vores energikonsulenter for yderligere information:

Henrik Michael Lauritzen
hlau@ewii.dk
51 15 23 87

Alex Falkenstrøm
alfa@ewii.dk
28 10 72 63