Grøn energi med solceller

Solen skinner på solceller
Der kan være store økonomiske fordele ved at sætte solceller på taget af din udlejningsejendom – og investeringen kan være tjent hjem inden for 7-10 år.

Mindre CO2-udledning og attraktive ejendomme

Et solcelleanlæg er din egen produktion af strøm til din udlejningsejendom eller boligforening. Solcelleanlægget kan have en størrelse, så hele elforbruget bliver dækket – eller det kan være mindre, så det producerer et supplement.

Solceller omsætter solens stråler til strøm. Det er altså ikke solens stråler i sig selv, der aktiverer solcellen – men lyset. Derfor vil dagslyset på en gråvejrsdag være nok til at producere strøm.

Med et solcelleanlæg på taget – eller den placering, som passer til din ejendom – så er du sikret egen-produktion af klimavenlig strøm. Det giver både mindre CO2-udledning, samtidig med at din boligforening eller udlejningsejendom bliver mere værd og fremstår attraktiv.

Rådgivning erhverv

Rådgivning om solceller til udlejere 

Er solceller en rentabel investering for din udlejningsejendom eller boligforening? Mange boligforeninger investerer i solceller ud fra et ønske om at blive CO2-neutrale. Men der faktisk også rigtig mange penge at spare på energiforbruget, fordi udlejningsvirksomheder nu har samme rettigheder som private husstande.

Sammen ser vi på bygningens årlige elforbrug og undersøger derudfra størrelse, placering og tilbagebetalingstid på et solcelleanlæg.

Det er vigtigt, at du opnår den bedste balance økonomisk og i produktionen af strøm til ejendommen.

Der er begrænset vedligehold ved solcelleanlæg, men til gengæld er placeringen af anlægget afgørende for strømproduktion. Derfor skal anlægget være vinklet rigtig i forhold til sollyset og ikke placere i skyggen.

Det er alt sammen noget som vores energirådgivere vejleder dig i. 

Bliv kontaktet

Hvordan afregnes forbruget?

Afregningen kan ske på forskellige måder. Energirådgiveren kan fortælle dig meget mere om de to metoder.

  1. Nettoafregning

    Nettoafregning betyder, at du kun bliver afregnet for dit netto strømforbrug årligt. Det vil sige, at den strøm du leverer ud på forsyningsnettet, bliver modrettet den strøm, du aftager fra forsyningsnettet. Dog kan den ordning ikke bruges på nyere anlæg – her gælder kun flexafregning
  2. Flexafregning- time for time

    Flexafregning betyder, at dit elnetselskab hver time laver en opgørelse over, om du bruger eller leverer strøm fra eller til forsyningsnettet. Dit elnetselskab registrerer kilowatt-prisen på den strøm, du køber i den enkelte time - og det er vigtigt for dig. Strøm koster nemlig ikke det samme hver time, hver dag.
Hvad koster en kWh?
Møde. Bestyrelse i EWII Koncernen.

Enighed er vigtigt

Alle beboere i ejendommen skal være indforståede med, at de mister retten til frit at vælge el-leverandør. De bliver nemlig bundet til at få strøm leveret gennem solcelleanlægget og dermed tilmeldt nettomålerordningen.  

I ejendommen skal der installeres en afregningsmåler, som måler ejendommens samlede elforbrug og el-produktion, og i hver lejemål skal der opsættes fordelingsmålere - såkaldte bi-målere.

Strøm til fællesarealer – eller hele ejendommen?

Der er to løsninger på, hvordan du som en del af en andels-, bolig-, ejerforening eller udlejningsvirksomhed kan installere solceller.

Du kan vælge et solcelleanlæg, der kun dækker ejendommens fælles strømforbrug til for eksempel vaskekælder, lys i opgange og fællesrum.

Eller du kan vælge et større solcelleanlæg, der dækker alle boligernes samlede elforbrug. Husejere må højst installere 6 kW, hvis de vil benytte nettomålerordningen, men som udlejningsvirksomhed må I installere 6 kW pr. husstand.

I en etageejendom er tagfladen ofte for lille til et solcelleanlæg, som kan dække alle lejlighedernes strømforbrug, så her vil den første løsning være den bedste.

Produkt

Ladestandere giver grønnere profil

Efterspørgslen på klimavenlig transport er stigende. Ladestandere kan imødekomme behovet.