Miljø­rigtig profil til Middelfart Spare­kasse

Tilbage i 2009 ønskede Middelfart Sparekasse at se på besparelsesmulighederne indenfor energiindkøb, lette administrationen og samtidig profilere sig med en grønnere miljøprofil.

EWII hjalp gennem analyser og rådgivning til et produktvalg, der lever op til sparekassens risikovillighed og forbrugsmønster. For at understøtte Middelfart Sparekasses ønske om løbende at reducere energiforbruget, var det meget vigtigt med en aftale med fuld volumenfleksibilitet, så der kun betales for det faktiske forbrug.

Samtidig styrkes den grønne miljøprofil med indkøb af certificeret vindstrøm til alle sparekassens selskaber og filialer. Dette minimerer det miljømæssige aftryk i de byer, Middelfart Sparekasse er til stede og viser, at den tager samfundsansvar.

Middelfart Sparekasse sparer både tid og penge på det optimale elprodukt- og leverandørvalg, der passer til deres risikoprofil og administrationskrav. Med en fast tilknyttet
Key Account Manager fra EWII som rådgiver med analyser og overblik, kan beslutninger foretages på et oplyst grundlag.

Efterfølgende er samarbejdet med EWII udvidet til blandt andet også at omfatte energimærkning og energirapporter for sparekassens bygninger.

"Vi har siden 2009 samarbejdet med EWII om at styrke vores miljøprofil. Vi har fået en sparring og løsning, der gør, at alle vores filialer har minimeret det miljømæssige aftryk. Ud over miljøhensynet har forskellige tiltag fra EWII, som koordineret indkøb for alle bankens afdelinger, lettere administration og samlet overblik også betydet en bedre bundlinje og samlet set lavere energiregninger."

Lars Borgstrøm, Ejendomschef hos Middelfart Sparekasse

Timepris el til erhverv

Produkt

Variabel el til timepris

Timepris el er til virksomheder, der følger elprisen time for time og ønsker at udnytte de tidspunkter på døgnet, hvor strømmen er billigst.