Varmepumpe til erhverv

Spar på varmeregningen og CO2-udledningen med en varmepumpe til erhverv
Overvejer du at skifte varmekilde? Skift til en varmepumpe og nyd godt af de mange fordele.

En driftssikker og CO2 neutral varmeløsning

En varmepumpe til erhverv er en komplet løsning. Med en varmepumpe opnår din virksomhed besparelser på bundlinjen og får en grønnere profil. 

Grøn profil med varmepumpe til erhverv

En varmepumpe er den ideelle løsning, hvis din virksomhed skal leve op til regeringens krav om at mindske CO2-udledningen. Regeringens krav om en grøn omstilling af energiforbruget i både industri og erhvervsliv betyder, at vi på kort sigt skal reducere mængden af drivhusgasser med 70 % i 2030. For at nå det mål, betyder det en udfasning af olie- og gasfyr.

Faktisk kan du reducere din virksomheds CO2-udledning med op til 100 % i forhold til andre varmekilder. Det kræver blot, at varmepumpen til din virksomhed er forsynet med el fra vedvarende energikilder som vindmøller eller solceller.

Læs om fordele ved en grøn profil

Skift varmekilde og udnyt lav elafgift til opvarmning

Med klimaloven har momsregistrerede virksomheder mulighed for at få refunderet hele afgiften på el til rumvarme og proces med undtagelse af 0,4 øre per kWh. Bruger din virksomhed allerede primært elektricitet til opvarmning, så kan I altså udnytte den lave afgift.

Liberale erhverv kan som udgangspunkt ikke få godtgjort elafgiften af deres elforbrug. Dog er det muligt at få godtgjort elafgiften af den elektricitet, der anvendes til opvarmning af vand, rumvarme og komfortkøling.

Med en varmepumpe vil både momsregistrerede virksomheder og liberale erhverv kunne udnytte den lavere afgift på el. Og med en varmepumpe på abonnement sørger vi for at trække afgiften fra, så du får den billigst mulige varme til din virksomhed.

varmepumpe til erhverv

Værd at vide

En grundregel er, at jo lavere fremløbstemperatur du kan nøjes med for at holde varmen i bygningen, jo bedre økonomi får du på varmepumpen.

Gulvvarme er rigtig god sammen med varmepumper, mens gamle radiatorer kræver høj fremløbstemperatur. Det giver en dårlig virkningsgrad på varmepumpen.

Skal du lave meget varmt brugsvand, skal du også være opmærksom, da det også giver en dårligere virkningsgrad samlet set.

For virksomheder uden for et fjernvarmeområde, vil en varmepumpe på abonnement være en økonomisk, bæredygtig og miljørigtig løsning, hvis du ønsker at reducere din varmeregning og dit nuværende CO2-udslip.

Virksomheder der kan have gavn af løsningen er:

  • Landbrug
  • Erhvervsbygninger (kontor, handel og service, lagerbygning og produktionshal)
  • Skoler og andre offentlige bygninger (daginstitution, plejehjem, børnehave og vuggestue)
  • Boligforeninger og boligblokke

Det er en god idé at skifte gasfyret i din virksomhed ud med en varmepumpe, da du både vil opnå en besparelse på dine varmeudgifter og nedbringe dit CO2-udslip.

Ved at skifte fra fossilt brændstof til opvarmning vil du også undgå at betale højere afgifter på rumvarme. Og da varmepumpen benytter grøn strøm fra vindmøller, vil du kunne udnytte den lave afgift der er på el.

Derudover får din virksomhed en mere bæredygtig og miljøvenlig profil.

Hybridopvarmning er en kombination af et gas- eller oliefyr og en luft til vand-varmepumpe. Gasfyret anvendes kun som suppleringsvarme, når det bliver rigtig koldt. Resten af tiden sørger varmepumpen for både rumopvarmning og det varme brugs­vand.

Kombinationen af et gas- eller oliefyr og en luft til vand-varmepumpe er en meget økonomisk løsning og sikrer, at du altid får den bedste og mest effektive løsning til opvarmning og dit varme brugsvand.

Få en grøn profil med varmepumper til erhverv på abonnement

Dit grønne aftryk

Grøn profil ved skift til CO2-neutral varme

Med en varmepumpe kan din virksomhed reducere jeres CO2-udslip og få en grønnere profil.