APRILSNAR: Slut med at bade i drikkevand: Studie i adfærd under corona-krisen afslører overforbrug

PRESSEMEDDELSER • apr 01 2020, 05:30

EWII Koncernen har - siden corona-virussen lukkede Danmark ned 11. marts - analyseret danskernes forbrug af el, vand og varme, og er nu klar med de første resultater af det, koncernen kalder for ”et større adfærdsstudie” af danskernes forbrugsvaner i krisetider.

Tallene indikerer adfærdsændringer i en skala, der får koncernen til at reagere og indføre en omlægning af danskernes vandtilslutning for at styre vandforbruget i de private husstande.

Vandforbruget i private husstande tordner op

”Vi kan se, der er en stigning på hele 58 procent i det private vandforbrug fra d. 11. marts og måneden ud. Det er ikke bare overraskende – det giver anledning til dybe panderynker, fordi det er vores drikkevand, vi overforbruger,” siger EWII Koncernens administrerende direktør, Lars Bonderup Bjørn. Koncernen vil derfor indlægge ekstra rørføring i husene og således sende såkaldt ”sekunda-vand” ud i de ekstra rør. Sekunda-vandet kan forbrugerne bruge til alle mulige andre ting end at drikke, såsom brusebade eller bilvask.

“Vi skal spare på drikkevandet, så det er det, vi sigter imod. Vi har jo en masse muligheder, som vi kan bringe i anvendelse. Det såkaldte sekundavand, altså vand med pesticidindhold lidt over grænseværdien, kan jo sagtens bruges,” lyder det fra direktøren, der samtidig lover, at prisen på andensorterings-vandet også bliver sat en smule ned:

”Mon ikke det vil glæde danskerne, at de til lavere priser kan bade varmt og længe uden at skulle have dårlig samvittighed over at spilde dyrebart drikkevand?”, spørger han.

Professor ved DTU Hans-Jochen Albrecht roser EWIIs måde at tænke på. “Sekundavand er et stort spild i samfundet, og en meget meningsfuld og samfundsøkonomisk måde at håndtere problemerne med pesticider i drikkevandet på”, siger Hans-Jochen Albrecht. Professoren henviser til de romerske bade som man kender dem fra eksempelvis Pompeji. “I det gamle Rom var drikkevands- og badevandssystemerne også adskilt, og selv om det dengang ikke skyldtes problemer med pesticider, så er det sådan set slet ikke så mærkeligt, som det umiddelbart kan lyde”, fortæller Hans-Jochen Albrecht.

Elforbruget i private husstande stiger svagt

Adfærdsstudiet omfatter både el, vand og varmeforbruget i Trekantområdet. Og også el-forbruget er, ifølge EWIIs data, steget i de private hjem under krisen – helt præcist knap 8 procent. Forklaringen skal ifølge EWII findes i, at flere arbejder hjemmefra, og dermed har et voldsomt øget forbrug af computere og TV-apparater i hjemmet. Men det kan ikke forklare hele stigningen, mener Lars Bonderup Bjørn, der peger på, at en årsagsforklaring kan være, at der bliver bagt kager og produceret mere hjemmelavet aftensmad end tidligere. “Selv om forbruget af take-away-mad er steget, så er det tydeligt at se, at dem der vælger selv at lave mad, bruger længere tid på det og tilsyneladende spiser mere flæskesteg end frikadeller”, siger EWIIs administrerende direktør Lars Bonderup Bjørn. Det til trods er der ikke aktuelle planer om at skrue på el-leverancen for nuværende. ”Nu starter vi med at justere på vand-leverancen, og så evaluerer vi løbende, om der er andre initiativer, vi skal kigge på,” lyder det.

Varmeforbruget er uændret, mens internettet viser overraskende tendenser

Ifølge studiet er der intet, der tyder på et unormalt forbrug af varme under corona-krisen - men forbruget af internet er vokset eksplosivt – hos EWII viser målerdata en stigning på 400 procent. Og det skaber problemer, selv for de husstande, der har den hurtige fiberforbindelse – her er kapacitetsgrænsen tæt på at være nået. Men det er ikke underligt, ifølge EWIIs administrerende direktør, Lars Bonderup Bjørn.

”Når fire personer i en husstand både arbejder og ser TV samtidig, rækker for eksempel en 100 Mbit- forbindelse ikke længere”, siger direktøren, der også bider mærke i en anden ting ved danskernes internetforbrug under corona-krisen:

“Særligt kort før frokost og ved 17-tiden sen eftermiddag ser vi et ekstraordinært højt forbrug på fiberforbindelserne, men vel at mærke i nogle korte ryk på typisk 3-10 minutter. Vi ved fra tidligere studier, at de korte tidsintervaller indikerer forbrug af visse behovstilfredsstillende film,” siger Lars Bonderup Bjørn, der understreger, at borgerne naturligvis må benytte fibernettet til at se præcis, hvad de gerne vil.

”Vi blander os ikke i indhold, men det er en hård belastning for fibernettet med de her meget intense, korte intervaller. Derfor rådgiver vi generelt vores kunder til enten at omlægge forbruget eller til at få en større fiberforbindelse. Lykkes det ikke, har EWII udviklet en såkaldt ITDM-boks (Internet Time Distribution Manager), som via en master gør det muligt at indføre tidsbegrænsninger i hjemmet”, lyder det fra Lars Bonderup Bjørn og forsikrer: “Vi vurderer ikke, at vi skal fjernstyre ITDM-boksene, da vi så blander os mere i privatlivets fred end godt er.”

Se det omfattende adfærdsstudie på: ewii.com/førsteaprilerengoddagfordanskerne

For yderligere information kontakt venligst:

Administrerende direktør i EWII Koncernen, Lars Bonderup Bjørn, på 23 23 71 18.