Bornholms Energi og Forsyning sælger El-net Øst til jysk-fynske EWII

PRESSEMEDDELSER • 26-05-2021, 12:30

Bornholms Energi og Forsyning (BEOF) fik i oktober sidste år ejerkredsens godkendelse og mandat til at sælge elnettet på Bornholm. Salgsprocessen er nu afsluttet, og en enig BEOF-bestyrelse har godkendt en aftale med EWII om at overtage ejerskabet af det bornholmske elnet. Salgsbeløbet er opgjort til 657 mio. kr., og 18 medarbejdere fra El-Net Øst vil efter den endelige overdragelse arbejde for EWII Koncernen.

- Det er på mange måder en særlig dag, fordi vi efter en lang og intensiv proces har underskrevet en aftale om salg af El-Net Øst. Der er tale om en kompleks proces, hvor mange forhold har været drøftet med de forskellige potentielle købere, der har udvist interesse, fortæller Lars Goldschmidt, som er bestyrelsesformand i BEOF.

- Der har helt til det sidste været flere bydere, og vi meget tilfredse med at have fået en aftale i stand, der betyder, at vi får en tilfredsstillende pris for El-Net Øst, hvilket for mig viser, at det var det rigtige tidspunkt at sælge El-Net Øst på. Prisen viser også, at selskabet er mere værd for en køber, der kan udvikle elnettet, end for os der kun kan drive det videre med meget begrænsede investeringsmuligheder, udtaler Lars Goldschmidt.

El-Net Øst med fortsat bornholmsk medindflydelse

Konkret sker der det, at El-Net Øst fortsætter som et selvstændigt datterselskab i EWII-koncernen, men med egen bestyrelse.

- Som en del af forhandlingerne, er det aftalt, at der på Bornholm skal vælges to lokale forbrugerrepræsentanter til bestyrelsen for El-Net Øst, således at der sikres en demokratisk medindflydelse på udviklingen af det bornholmske elnet - også i fremtiden. Det har været et centralt element for BEOFs bestyrelse, at netop den lokale indflydelse også fremadrettet er til stede, siger Lars Goldschmidt.

Den nye ejer af elnettet på Bornholm, EWII, er en selvejende koncern med et forbrugervalgt repræsentantskab.

-BEOF har samarbejdet med EWII i en del år, b.la. omkring indkøb, og vi kender hinanden ganske godt. EWII er dygtigt drevet og har en størrelse, der gør, at der vil være oplagte muligheder for at udnytte synergier, udvikle selskabet og ganske enkelt være mere effektive end BEOF.

Tilfredshed hos begge direktører

EWIIs direktør, Lars Bonderup Bjørn udtrykker også tilfredshed med handlen.

- Vi glæder os over, at vi fremover skal drive elnettet på Bornholm, og vi ser frem til at være med til at udvikle og fremtidssikre det bornholmske elnet yderligere. EWII er en energikoncern med 460 medarbejdere, med hovedsæde i Kolding, hvor vi driver varme, vand, el og fibernet, og vi kender BEOF som en seriøs og dygtig samarbejdspartner igennem vores arbejde i den fælles indkøbsorganisation, SERVIA, fortæller Lars Bonderup Bjørn.

EWII er ligesom BEOF et forsyningsselskab med brede forsyningsinteresser: el, vand, varme og fibernet. EWII ejer Danmarks største privatejede vandselskab, hører til blandt de største på fjernvarme og er en af de fire store på fibernet og nu også på el-net.

- Vores strategi hedder ’Bidrag til livet’ og handler om nærvær, ansvar og nysgerrighed over for den grønne omstilling og miljøet. Det matcher BEOF’s arbejde rigtigt godt, og vi ser investeringen som en investering i en relation med en ligesindet. Købet rummer således mulighed for, at EWII og BEOF kan arbejde sammen på andre områder, ligesom i SERVIA samarbejdet, siger Lars Bonderup Bjørn.

Også hos BEOF’s administrerende direktør, Claus Andersen, er der tilfredshed med, at man er kommet godt i mål efter lange forhandlinger. Det er for Claus Andersen også en speciel dag, da salget også indebærer, at BEOF skal sige farvel til en række medarbejdere, som fremover bliver tilknyttet EWII.

- Omfanget og betydningen af sådan en proces er naturligvis noget, der har fyldt hos alle, og jeg har stor ros til alle medarbejdere for den måde, de har drevet El-Net Øst på gennem en usikker periode. Vi er kede af at skulle sige farvel til gode kolleger, men netop derfor er det også godt at vide, at de kommer til en større koncern, hvor de får nye kollegaer, der også brænder for lige netop den opgave, det er at drive, vedligeholde og udbygge et elnet. Jeg er sikker på, at de vil blive taget godt imod, udtaler Claus Andersen.

 

Timing af salget

Udviklingen og den regulering, der foregår på forsyningsområdet i Danmark, driver sammenlægninger af elnetselskaber. Det er sket flere steder i Danmark, og nu også på Bornholm.

- Vi har vurderet, at ’nu’ var det rette tidspunkt at sælge elnettet, så vi sikrer, at Bornholm også i fremtiden har det bedst mulige net. Elnettet får med EWIIen kompetent ejer, der har størrelse, finansiel kapacitet og muligheder for at udvikle nettet på den lange bane. Det er til Bornholms fordel, da vi står over for at elnettet skal forstærkes i takt med den øgede elektrificering af vores samfund, siger Claus Andersen.

Overdragelsen af El-Net Øst til EWII starter nu og fortsætter over de kommende måneder

 

Økonomisk ro og fornyet styrke

Formanden for bestyrelsen i BEOF har ros til organisationen og ledelsen - både for arbejdet i forbindelse med salgsprocessen og for det resultat, der er opnået.

- Vi har sammen været igennem en rejse de seneste fem år - fra en situation med underskud og problemer med driftsstabilitet, til nu hvor vi har overskud og en meget bedre drift. Det har resulteret i et selskab i god form, der kunne sælges til den pris, vi har fået, siger Lars Goldschmidt

- Provenuet, som vi har opnået ved salget, betyder, at BEOF nu har et kapitalberedskab til at få kontrol med selskabets gæld. Samtidig bringer det BEOF i en position, hvor de mange spørgsmål omkring forsyningen på Bornholm i forbindelse med Energi-Øen og udviklingen på fjernvarmeområdet, kan imødegås med betydelig større sikkerhed. Det er en situation, der er god for BEOF og dermed for hele Bornholm, afslutter Lars Goldschmidt.  

Handlen er betinget af godkendelse fra Energistyrelsen.

Supplerende fakta:

  • I handlen indgår cirka 2450 km elnet og knap 29.000 elmålere.
  • EWII overtager 18 medarbejdere i forbindelse med handlen.