De første spadestik er taget til Evighedsskoven

PRESSEMEDDELSER • maj 16 2017, 08:06

Energikoncernen EWII plantede i går de første træer til det, der bliver til Evighedsskoven. En skov, der har flere funktioner. Dels vil Evighedsskoven bidrage til at beskytte grundvandet i indvindingsområdet og specielt de boringsnære beskyttelsesområder på Trudsbro Kildeplads, og dels kan borgerne se frem til et rekreativt, bynært skovområde som ramme om skovture og naturbesøg.

EWII Koncernen fylder i år 150 år, og plantningen af Evighedsskoven er en af koncernens jubilæumsaktiviteter, og med garanti det der sætter sig de længste spor.

”Vores koncern udspringer af det første vandværk i Vejle i 1867, og lige siden har vi haft fokus på innovative og bæredygtige løsninger til gavn og glæde for udviklingen i Trekantområdet. Med Evighedsskoven sætter vi endnu et markant aftryk i lokalområdet og understreger samtidig, at vi tænker langsigtet, værdiskabende og med respekt for miljøet,” siger Knud Steen Larsen, adm. direktør i EWII Koncernen.

Første spadestik til folkelige oplevelser
Sammen med energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V) og EWIIs bestyrelsesformand borgmester Steen Dahlstrøm tog Knud Steen Larsen det første spadestik til Evighedsskoven og plantede derefter et egetræ, som symbol på det ægte og uforgængelige.

”Vores nye skov vil udover at beskytte vores grundvand skabe rammer om skønne, folkelige oplevelser, og vil samtidig leve op til sit navn og være her evigt. Hvad symboliserer det bedre end et flot egetræ?” udtaler Knud Steen Larsen.

Efter plantningen af det første egetræ fik 4. D fra den lokale Fynslundskolen i Jordrup æren af at plante den næste gruppe træer.

”Skolebørnene repræsenterer fremtiden. Det bliver dem og deres generation, der for alvor kommer til at nyde godt af Evighedsskoven, både hvad angår de fysiske rammer til oplevelser og samvær, men bestemt også i forhold til den grundvandssikring, som skoven også har stærk indflydelse på,” siger Knud Steen Larsen.

Mere end 65.000 træer
Resten af de mere end 65.000 træer og buske, der skal udgøre Evighedsskoven, bliver plantet af LiebhaverSkovfogeden, der er valgt af EWII som samarbejdspartner på etablering og drift af Evighedsskoven.

”Vi er meget stolte over af at være med i dette projekt. Jeg synes, det er et meget spændende projekt, hvor EWII helhjertet satser på beskyttelse af grundvandet og samtidig giver lokalbefolkningen en masse rekreative muligheder. Det falder rigtig godt i tråd med vores kernekompetencer,” siger Claus Hemmingsen ejer af LiebhaverSkovfogeden, der håndterer naturprojekter og skovrejsning i hele Danmark.

Med den valgte blanding af træer, primært løvfældende træer som eg, bøg, lind, avnbøg og spidsløn i kombination med mindre områder af nåletræer, sikres den bedst mulige diversitet for såvel dyr som planter.

Plantningen forventes at være færdig i løbet af juni, og skoven er forberedt til at fremme og understøtte vildtet, men vil i de første fire-fem år være indhegnet for at beskytte de unge træer mod netop vildtet. Der vil dog være adgang til skoven for publikum via fire klaplåger.

Fakta om Evighedsskoven:

  • Beliggende i Lejrskov ved Trudsbro Vandværk vest for Kolding
  • Rekreativ fredskov, der kan bidrage til grundvandsbeskyttelse og sikring af vandboringerne på området, samt øge lokalområdets rekreative værdi
  • Skoven sikrer de boringsnære beskyttelsesområder og er dermed grundvandsbeskyttende til evig tid
  • Der vil blive plantet mere end 65.000 træer på de i alt ca. 36 ha jord
  • For at gøre Evighedsskoven indbydende og spændende at opholde sig i, beplantes den med ”øer” af blandede træer. Hvert enkelt ø har et dominerende artstema
  • Der bliver overvejende plantet løvfældende træer – eg, bøg, spidsløn, lind og avnbøg – men også mindre områder med nåletræ, samt en frugtlund med frugt og bær
  • Skoven er i samarbejde med EWII tegnet af HedeDanmark
  • Skoven etableres og driftes af LiebhaverSkovfogeden

 

 

 

 

 

For yderligere information kontakt venligst:

Knud Steen Larsen, adm. direktør i EWII koncernen         mob. 20 33 04 21