Ekstern virksomhed vinder to TREFOR udbud på energibesparelser

PRESSEMEDDELSER • maj 15 2018, 10:00

TREFOR El-net og TREFOR Varme, der er en del af energikoncernen EWII, har haft to puljer på energibesparelser i udbud, og begge udbud blev vundet af Dansk Energirådgivning A/S, der har base i Silkeborg.

De to udbud var hver på 10 mio. kWh, og tildelingskriteriet var laveste pris og udbudsformen offentlig udbud uden mulighed for forhandling. Dansk Energi Rådgivning A/S vandt begge udbud, blandt andet i konkurrence med EWII Koncernens datterselskab EWII Energi.

”Vi har afprøvet markedet med disse to udbud, og det er glædeligt for kunderne i vores netselskab TREFOR El-net samt i vores varmeselskab TREFOR Varme, at den skærpede konkurrence betyder en lavere pris på indkøb af energibesparelser. Det er et vigtigt og rigtigt signal om, hvad en åben og nemt tilgængelig udbudsproces giver af fordele,” siger Lars Bonderup Bjørn, adm. direktør i moderselskabet EWII.

Gennemsigtighed og åbenhed
Fra årsskiftet 2017-2018 fik energikoncernen EWII en ny struktur, der skal sikre en tydelig opsplitning af koncernens infrastrukturelle aktiviteter fra de kommercielle aktiviteter, f.eks. opdeling af el-net og handel med energi. Samtidig ønskede koncernens bestyrelse og nye direktion at skabe højst mulig grad af gennemsigtighed og åbenhed i de forskellige forretningsgange.

”Der er et forståeligt politisk ønske om, at infrastrukturselskaberne har en selvstændig identitet, og at tildelingen af opgaver som eksempelvis udbud af energibesparelser sker på reelle markedsvilkår. Det er resultatet af vores to udbud et godt eksempel, og vi er blevet bestyrket i, at vores ambition om at udbyde den samlede energibesparelse for 2019 i en række mindre portioner er en rigtig og sund vej at gå,” siger Lars Bonderup Bjørn.

Størst mulig konkurrence
Det er planen at udbyde den samlede mængde af energibesparelser i EWII for 2019 i mindre delportioner, for at give flere udbydere muligheden for at byde ind og dermed sikre den størst mulige konkurrence.

Mens Dansk Energirådgivning altså vandt de to udbud, måtte EWII Energi se sig slået på prisen, og selvom Lars Bonderup Bjørn endvidere er konstitueret direktør i dette selskab, ser han resultatet af udbuddene som en god udfordring.

”EWII Energi kunne ikke i den konkrete situation matche prisen, men vi forholder os til situationen og tager konkurrencen op. Vi vil fortsat lægge billet ind på de udbud, der måtte komme, som passer til vores kompetencer og muligheder. Jeg er fortrøstningsfuld omkring, vi får en god læring ud af det,” lyder det fra Lars Bonderup Bjørn.