Få et gratis energitjek af din virksomhed

PRESSEMEDDELSER • feb 25 2016, 14:39

TREFOR og Fredericia Kommune er gået sammen om at tilbyde små og mellemstore virksomheder i kommunen et gratis energitjek og spotte energibesparelser.

Der er masser af potentiale for energibesparelser i danske virksomheder. Det peger flere undersøgelser på. Men det kan godt knibe med den nødvendige viden om, hvordan man i praksis griber opgaven an. TREFOR og Fredericia Kommune er derfor gået sammen om at tilbyde en gennemgang af virksomhedernes energiforbrug og spotte de mulige besparelser.

Jeg er meget tilfreds med vores samarbejde med TREFOR, der skal hjælpe mindre virksomheder i kommunen med at finde besparelser på energiregningen”, siger Christian Bro, Formand for Miljø- og Teknikudvalget og fortsætter:

Når virksomhederne vælger at investere i energiforbedringer, så er der gevinster på flere fronter. Det gavner bundlinjen, vi får mere robuste og konkurrencedygtige virksomheder, det skaber omsætning hos leverandøren, og det skåner miljøet for mange tons CO2”.

Gratis energiscreening efter først til mølle-princip
Alle små og mellemstore virksomheder i Fredericia Kommune tilbydes en gratis energiscreening efter først til mølle-princip. Screeningen vil give et billede af potentialet for energibesparelser og et overblik over, hvor mange af de deltagende virksomheder, der vælger at investere i energiforbedringer.

Erfaringer viser, at der er et besparelsespotentiale på 5 – 8 % alene ved adfærdsændringer og hertil kommer besparelserne ved udskiftning af lyskilder m.m.”, siger afdelingschef Lars Ole Andersson, TREFOR Energirådgivning.

Virksomheder, der takker ja til tilbuddet, får en energioversigt, som viser et eventuelt besparelsespotentiale ud fra egne oplysninger om energiforbrug. Er der et besparelsespotentiale, tilbydes virksomheden en videoscreening eller et møde med en energirådgiver. På baggrund af informationerne udarbejder TREFOR en energirapport, der giver konkrete bud på tiltag, der kan mindske energiforbruget, mulighederne for tilskud, og hvad det koster.

Virksomheder, der er interesseret i at få et energitjek kan kontakte Energirådgivningen hos TREFOR på tlf.: 79 33 73 87

Læs mere om samarbejdet og energirådgivning på trefor.dk/smv

Grøn klimakommune
I forlængelse af Fredericia Byråds Vision 2020 sætter Fredericia Kommune fokus på den grønne omstilling hos borgere, virksomheder og Fredericia Kommune som virksomhed. I januar 2016 fornyede Fredericia Kommune klimaaftalen fra 2009 med Danmarks Naturfredningsforening. Fredericia Kommune som virksomhed forpligtede sig dermed til at reducere CO2-udledningen med 2 % om året.

TREFOR og Fredericia Kommune har tidligere samarbejdet om energibesparelser. I 2015 fik primært boligejere, der bruger olie til opvarmning, tilbudt energitjek og rådgivning om muligheder for alternative opvarmningsformer med vedvarende energi.


For yderligere oplysninger, kontakt: