Få indflydelse på det vi har sammen

PRESSEMEDDELSER • sep 03 2018, 07:00

Energikoncernen EWII har valg til repræsentantskabet hvert 4. år, og i efteråret 2018 gælder det valg til repræsentantskabet for 2019-2022.

EWIIs repræsentantskab er koncernens øverste myndighed og har blandt andet til opgave at vælge bestyrelsen og bestyrelsesformanden. Repræsentantskabet har altså direkte indflydelse på, hvem der sætter retningen og tager de overordnede strategiske beslutninger i koncernen.

”I EWII har vi ingen aktionærer, der styrer selskabet, men derimod et repræsentantskab, hvor alle koncernens elnet-, vand- og varmekunder har mulighed for at blive valgt ind. I repræsentantskabet diskuterer vi EWIIs fremtid og det er derfor utrolig vigtigt, at medlemmerne er engagerede og har holdninger til EWIIs udvikling,” siger Jørn Limann, bestyrelsesformand i EWII siden august 2017 og repræsentantskabsmedlem gennem otte år og medlem af bestyrelsen lige så længe.

EWIIs repræsentantskab består af 120 medlemmer, der er fordelt på de fem valgkredse; Kolding, Vejle, Fredericia, Vejen og Middelfart. Fordelingen af medlemmer pr. kreds opdateres ved hver valgperiode i forhold til antal stemme- og opstillingsberettigede kunder pr. 1. september.

Kampagne i medierne
I de kommende uger markedsfører EWII valget i en række lokale medier blandt andet for at tiltrække kandidater. Ønsker en kunde at opstille som kandidat skal man logge sig ind på den elektroniske opstillingsside og oprette sit kandidatur. Opstillingsperioden kører fra den 3.-27. september.

”Trekantområdets infrastruktur er noget af det, der binder os sammen. Det er selvfølgeligheder, at vi har rent vand i hanen, varme i radiatoren, el i stikkontakten, og at vores fibernet fungerer upåklageligt. Det skal vi værne om og fremtidssikre, så har man interesse i at være med til at gøre en forskel for det, vi er fælles om i Trekantområdet, så er muligheden der nu,” siger Jørn Limann.

Når de opstillede kandidater er på plads, bliver navnene offentliggjort på EWIIs hjemmeside og selve valghandlingen finder sted fra den 5.-19. november.

Fremtidens forsyningsselskab
EWII skal skabe værdi i Trekantområdet, og senere på måneden præsenterer direktionen en ny strategi for koncernen. Det nye repræsentantskab får en vigtig rolle som ambassadører for fremtidens EWII.

”Vi har sat os det mål, at EWII skal være et fremtidsorienteret foregangsselskab blandt forsyningsselskaberne i Danmark. Jeg vil opfordre alle, der har interesse for EWII og fremtidens udvikling af Trekantområdet til at stille op som kandidat. Og da aldersfordelingen i vores repræsentantskab er lidt skæv for tiden, vil jeg opfordre flere unge til at stille op,” pointerer Jørn Limann, der selv stopper som formand med udgangen af denne valgperiode.

Når afstemningsperioden er overstået får alle kandidater besked, om de er valgt eller ej, og senest den 23. november offentliggøres det nye repræsentantskab.

Det nye repræsentantskab konstituerer sig selv med en ny bestyrelse og en ny formand den 18. december og tiltræder formelt fra årsskiftet.