Grøn erhvervsgruppe til politikere: Ryd op i reguleringsrodet, så energiselskaberne kan udnytte det fulde potentiale på tværs af forsyningerne

PRESSEMEDDELSER • 01-11-2021, 06:00

Energi- og ressourceanvendelse fra vedvarende kilder er afgørende for, at Danmark kommer i mål med klimamålene. Men reguleringen området har ofte en silo-effekt. De barrierer skal fjernes, og lovgivningen skal understøtte tværgående løsninger hen over flere sektorer - sådan lyder det fra en bred erhvervsgruppe, der i sidste uge udgav et katalog med 10 hastetiltag med klimagevinster, der kan indløses her og nu.

Gruppen, der består af virksomhederne LOGSTOR, Jyske Bank, 3F – Den Grønne Gruppe, KMD, Bornholms Energi & Forsyning, TREFOR Infrastruktur og EWII Koncernen, har fokus på initiativer, der kan sættes i gang her og nu. Effekten af tiltagene vil kunne måles allerede fra 2023.

Ét af forslagene handler om at fjerne barriererne for klimagas-reduktion i forsyningsbranchen, så forsyningsselskaber får mulighed for at komme med deres løsninger på tværs. Branchen rummer potentiale for et dynamisk og fleksibelt sammenspil mellem el, vand, varme, spildevand og affald – men her spænder lovgivningen ben for udviklingen:

”Det er mange gange uhyre omstændeligt at være dem, der skal udmønte løsningerne i virkeligheden, fordi de økonomiske rammer ikke følger med,” siger Claus M. Andersen administrerende direktør i Bornholms Energi & Forsyning A/S.

Han og gruppen peger på, at reguleringerne på tværs af el, vand, varme, spildevand, affald, m.m. skal have ét overordnet fælles mål: At sikre det størst mulige bidrag til reduktion af klimagasser gennem sektorkobling. Men:

”Den aktuelle regulering tager ganske enkelt afsæt i økonomi - og ikke i klimagasser. Det bliver vi som samfund nødt til at tage et opgør med. Vi bliver nødt til at udvikle et andet perspektiv på den måde, vi styrer og regulerer vores rejse, hvis vi skal i mål med markante reduktioner af klimagas,” lyder det fra Claus M. Andersen. 

Erhvervsgruppen foreslår derfor, at når to forsyninger på tværs af reguleringer kan påvise klare klimagevinster ved dispensation fra gældende regulering, så skal dispensationen gives uden ugrundet ophold, og der skal tildeles en passende indtægtsramme til at sikre finansieringen af tiltaget.

”Det er en måde at sikre, at vi som samfund får fuld effekt af vores forsyningssektor,” siger direktøren.

Han påpeger, at Danmark ser ind i nye og spændende muligheder, hvor teknologiske landevindinger som P2X og syntetiske brændsler til skibe, fly og færger rummer enorme potentialer for en grønnere verden. Men samtidig har Danmark har brugt ti år i alt på at komme frem til blot at starte på regulering omkring udnyttelse af spildvarme fra datacentre, store produktionsanlæg og lignende klima-belastende aktivitet.

”Vi er nødt til at ændre rammerne og justere reguleringen, hvis vi skal udnytte disse potentialer.  Vi skal udvikle en evne til hurtigt at kunne ændre og udvikle rammer og reguleringer,” siger Claus M. Andersen.

At være i stand til at udnytte synergi-effekt på tværs af sektorerne i forsyningsbranchen er en af forudsætningerne for at bygge et nyt, grønt samfund op. Sådan lyder det samlet fra gruppen, med initiativtager Lars Bonderup Bjørn, administrerende direktør for EWII, i spidsen:

”Det er en blindgyde alene at fokusere på enkeltsektorer. Vi har som samfund hele vores vante tænkning imod os, og når det drejer sig om forsyning og energi, bliver det endnu mere langhåret. Men det ændrer ikke på, at her er en reel klima-gevinst, som vi ikke henter ind. Vi vil fra erhvervsgruppens side gerne stille spørgsmålstegn ved, at de regulatoriske barrierer, vi støder ind i, ikke bliver løftet med det samme. Det er en konkret hindring for fremskridt i den grønne omstilling,” siger Lars Bonderup Bjørn.

Fakta om de 10 hastetiltag

På initiativ fra EWII har en række virksomheder og forskere sammen sat fokus på, hvad der kan gøres for at sikre den hurtigst mulige reduktion i udledningen af klimagasser. Ambitionen har været at finde klimagevinster inden for en tidshorisont på to til fem år. Bag tiltagene står en bred gruppe aktører i energi- og forsyningsbranchen bestående af EWII, KMD, LOGSTOR, Jyske Bank, 3F - Den grønne gruppe, Bornholms Energi og Forsyning og TREFOR Infrastruktur.