Ny offensiv strategi klar for EWII

PRESSEMEDDELSER • sep 27 2018, 17:25

EWIIs nye strategi med titlen ’Én digitalt integreret multiforsyning’ blev torsdag aften præsenteret for EWIIs repræsentantskab. En væsentlig del af strategien handler om fibernettet, der fremover af koncernen opfattes som en forsyningspligtig ydelse.

”Vi har valgt at betragte fibernet som en infrastrukturydelse på linje med el, vand og varme. Uanset lovkrav vil vi således anse fiber som en forsyningspligtig ydelse for EWII. Fiber og adgangen til hurtigt internet hører til livets selvfølgeligheder, og serviceniveauet på fiber bør derfor være på linje med det høje serviceniveau, vi tilbyder på de øvrige forsyningsgrene,” siger Lars Bonderup Bjørn.

EWII har allerede et omfattende fibernet etableret i Trekantområdet, men det til trods er der rigtigt mange husstande, der, selvom de har en fiberboks i deres hus, alligevel benytter en anden og dårligere teknologi. Det skal der nu rettes op på. EWII vil kunne fordoble sin nuværende kundemasse alene ved at få overbevist de allerede opkoblede husstande om at bruge fibernettet.

”Det er økonomisk sund fornuft, at der gøres brug af den investering, der allerede er foretaget. Særligt fordi fibernettet er det teknologisk bedste alternativ på markedet”, siger Lars Bonderup Bjørn. Men visionerne rækkerne længere end det:

”Vi har en ambition om at etablere et af de første samfund i verden – måske det første – der har fuldt udbygget infrastruktur på fiberområdet med service- og reaktionstider svarende til el, vand og varme. Det er ambitiøst, og det vil betyde investeringer på mellem en halv og hel milliard kroner, men det er det, vi vil skabe i Trekantområdet, og det ligger helt i tråd med vores vedtægter, der taler om, at vores midler skal virke til fordel for Trekantområdet,” lyder det fra Lars Bonderup Bjørn.

Fokus på kerneområderne
Strategien sætter en tyk streg under ønskerne om at fokusere koncernens samlede aktiviteter omkring kerneområderne el, vand, varme og fiber.

”Vi ved, hvor vi er stærke og skaber værdi for vores kunder. Vi vil forstærke og konsolidere os på vores kerneområder, men det betyder ikke, at vi ikke kan udvikle koncernen. Digitaliseringen af vores samfund er allerede godt i gang, og vi har kun set begyndelsen. I EWII ønsker vi at se os selv som foregangsvirksomhed i forhold til at digitalisere energi- og forsyningsområdet og udvikle kommercielle serviceforretninger i tilknytning hertil,” siger Lars Bonderup Bjørn, der tiltrådte som administrerende direktør i EWII 1. januar i år.

Arbejdsprocessen omkring den nye strategi blev igangsat tilbage i februar, og undervejs i arbejdet er forskere fra fire forskellige universiteter, fagkonsulenter og interesseorganisationer samt en række store virksomheder med beslægtede hovedaktiviteter blevet inviteret indenfor, for at give deres perspektiv på den fremtid EWII ser ind i.

”Det har været en meget givende proces, hvor vi er blevet spillet meget stærkere på de områder, vi arbejder indenfor, og samtidig er vi blevet bekræftet i, at vi med el, vand, varme og fiber har at gøre med livets selvfølgeligheder – alt det vores kunder tager for givet, og tager for givet fungerer. Der er en klar forventning om, at vi bygger forudsætningerne for fremtidens samfund. Det ansvar tager vi alvorligt,” understreger Lars Bonderup Bjørn og fortsætter:

”Samarbejdet med universitets- og forskningsmiljøet har været så værdiskabende, at vi helt sikkert vil komme til at se meget mere på den front.”

Elektrificering og lagring af energi
Et par andre temaer, der også spiller væsentlige roller i EWIIs nye strategi, er elektrificeringen af samfundet og teknologiudviklingen indenfor produktion og lagring af den vedvarende energi.

”Populært sagt er el gået fra at være samfundets og miljøets hovedudfordring til at være løsningen på samfundets og miljøets problemer. Vi vil i årene fremover se en kraftig efterspørgsel efter el. El-nettet vil løbende blive udsat for massivt pres, og oveni det kommer vi til at se en betydelig decentralisering af forsyningen med de efterfølgende krav til forsyningssikkerhed, der ligger i det. Vi mener, at vedvarende energikilder i kombination med batterier til lagring af energi kan være fundamentet for en bæredygtig udvikling. Begge dele vil kræve betydelige investeringer i årene fremover,” forklarer Lars Bonderup Bjørn.

To brands – en koncern
Strategiarbejdet har været grundigt og omfattende, og udmøntningen af den er allerede godt i gang. 1. september trådte en ny, trimmet organisationsstruktur i kraft, hvilket har skabt en stærk fokusering internt i koncernen.

”Vi har haft en stor grad af medarbejderinvolvering i arbejdsprocessen og sammen med vores organisationsoplægning i sidste måned gør det, at vi allerede er solidt i gang med indsatserne,” siger Lars Bonderup Bjørn, og henviser blandt andet til etableringen af en supersalgsorganisation, der samler energisalg og bredbåndssalg og kundeservice under et ansvarsområde.

En konsekvens af den nye strategi er at EWII Koncernens to brands EWII og TREFOR bliver ligeværdige varemærker.

”Kommercielle forretninger, der er fokuseret på indtjening, har andre drivkræfter end infrastrukturelle forretninger, der har fokus på at skabe forudsætninger for andre. Respekten for begge områder gør, at vi i vores kultur og tænkning skal tillade forskelligheder. Men samtidig skal vi arbejde sammen om at skabe synergier og udvikling for koncernen,” slår Lars Bonderup Bjørn fast.