Nyt formandskab på plads i EWII

PRESSEMEDDELSER • dec 18 2018, 17:45

EWIIs nyvalgte repræsentantskab var tirsdag samlet for første gang for at konstituere sig med valg til bestyrelsen og valg af ny formand og næstformand.

Anders Skovdal er EWIIs nye bestyrelsesformand, og Morten Hansen fortsætter som næstformand.

Anders Skovdal, 32 år, har siddet i EWIIs repræsentantskab i fire år og i bestyrelsen lige så længe, og han betegner sig selv som firmaets mand.

”Jeg er glad for og stolt over den tillid repræsentantskabet har vist mig. Jeg går ydmygt til opgaven, og jeg ser frem til et stærkt og konstruktivt samarbejde med EWIIs bestyrelse og hele repræsentantskabet og med EWIIs direktion. Jeg glæder mig til at stå i spidsen for den fortsatte udvikling af EWII som et foregangsselskab i branchen,” siger Anders Skovdal.

Anders Skovdal, der driver et landbrug syd for Vejle, bliver formand for en bestyrelse, hvor otte er nyvalgte og ni er gengangere, og hvor opgaven de kommende år bliver at understøtte koncernens udvikling i pagt med den nyligt præsenterede koncernstrategi ”Én digitalt integreret multiforsyning”.

”Vi har netop vedtaget en visionær og stærk strategi for koncernen, og udmøntningen af strategien bliver det væsentlige fokus i de kommende år,” påpeger Anders Skovdal.

EWIIs adm. direktør Lars Bonderup Bjørn hilser det nye formandskab og den nyvalgte bestyrelse velkommen.

”Nu har vi fået sat navne på den nye bestyrelse og vores nye formand og næstformand. Jeg glæder mig over, at der både er kontinuitet og fornyelse. Jeg er sikker på at bestyrelsen og direktionen finder ind i et mindst lige så godt samarbejde, som tilfældet har været det seneste år. Vi har rigtig mange spændende tiltag i vores strategi, som vi nu kan fortsætte med at udvikle og virkeliggøre. Jeg glæder mig til det fremtidige samarbejde med bestyrelsen,” siger Lars Bonderup Bjørn.

Bestyrelsesmedlemmerne er valgt i de enkelte kredse, mens bestyrelsesformanden er valgt af det samlede repræsentantskab. Næstformanden er valgt af bestyrelsen.

Det nye repræsentantskab og den nye bestyrelse tiltræder 1. januar 2019.

EWIIs bestyrelse pr. 1. januar 2019:

KREDS NAVN
Kolding Ejvind Christensen
Kolding Morten Hansen
Kolding Per Nielsen
Kolding Pierre Legarth
Kolding Per Bødker Andersen
Vejen Bent Jørgensen
Middelfart Allan Buch
Fredericia Carl Johan Sørensen
Fredericia Henrik Møller Jørgensen
Fredericia Kurt Dahl
Vejle Ulrik Faarup Sørensen
Vejle Lotte Vestergaard
Vejle Anders Skovdal
Vejle Jacob Bogh Nielsen
Vejle Per T. Henriksen