TREFOR Vand lukker Staurbyskov Vandværk

PRESSEMEDDELSER • sep 01 2017, 12:48

TREFOR Vand har i de sidste 14 dage ekstraordinært udtaget vandprøver og modtaget analyser på indholdet af chloridazon og dets nedbrydningsprodukter.

Analyseresultaterne modtages løbende, og indtil nu er al det vand, vi har leveret til kunderne rent.

Fredag den 1. september viser analyserne et chloridazon indhold over grænseværdien på leverancen af vand fra Staurbyskov Vandværk i det nordlige Middelfart. Både Styrelsen for patientsikkerhed og Miljøstyrelsen har i forbindelse med den verserende diskussion om chloridazon udtalt, at der ikke er nogen sundhedsrisiko forbundet med de koncentrationer, der er konstateret.

TREFOR Vand har dog alligevel valgt at tage vandværket ud af drift og leverer vand til Middelfart via Svenstrup Vandværk og vandværker i Jylland.

Denne tilpasning af driften er sket i overensstemmelse med de forholdsregler som myndighederne har udstukket.

Driftsformen med kun et vandværk i drift i Middelfart kan betyde, at enkelte kunder kan opleve reduceret tryk i perioder.

For yderligere info kontakt venligst:

Lars Skjerning, vandforsyningschef TREFOR Vand mob. 28 10 72 96