Uddannelser til Trekantområdet styrker den grønne omstilling

PRESSEMEDDELSER • 06-09-2021, 06:32

Flere skal have en uddannelse. Det er budskabet i den brede uddannelsesaftale, som Folketingets partier indgik 25. juni 2021. Det tager en af områdets store arbejdspladser, EWII Koncernen, positivt imod. Her er holdningen, at uddannelser i nærområdet styrker arbejdet med den grønne omstilling – og at Trekantområdet i den sammenhæng er helt centralt.

Flere skal have en uddannelse. Det er budskabet i den brede uddannelsesaftale, som Folketingets partier indgik 25. juni 2021. I aftalen indgår, at der skal flyttes en række uddannelser ud af hovedstadsområdet. I Trekantområdet er maskinmesterskolen i Fredericia sat på landkortet som et af de steder, hvor der skal udvikles en ingeniøruddannelse.

Det tager en af områdets store arbejdspladser, EWII Koncernen, positivt imod. Her er holdningen, at uddannelser i nærområdet styrker arbejdet med den grønne omstilling – og at Trekantområdet i den sammenhæng er helt centralt.

”Den grønne omstilling er en ganske vist en politisk diskussion og i dag en vision, der er ved at blive virkeliggjort – men det er også en helt konkret opgave, som kræver et kæmpemæssigt benarbejde. Ikke bare i dag og i morgen, men over en meget lang årrække. Vi har behov for at tænke uddannelsesaspektet med i visionen,” siger Lars Bonderup Bjørn.

Han henviser til, at der i dag foregår drøftelser om at bygge et residential college udenfor hovedstaden i faciliteter med tilhørende studieboliger i provinsen.

”Trekantområdet er en energimetropol i Danmark – Energinet ligger her, Center Denmark ligger her, EWII, Dansk Fjernvarme, TVIS, EnergiCluster og en række andre nøglespillere i den grønne omstilling har til huse i Trekantområdet. Uddannelser her, særligt ingeniør-uddannelser, er en måde at fremtidssikre det gode arbejde med at fastholde Danmark som et foregangsland på det grønne område,” forklarer direktøren.

Afgørende samarbejde mellem universiteterne

En af de nye, grønne initiativer, der netop har haft succes på baggrund af universiteternes medvirken, er det nationale forskningscenter, Center Denmark, der leverer digital infrastruktur til energisektoren.

Centret blev grundlagt i 2018 i et tværuniversitært og tværindustrielt samarbejde mellem DTU, Aalborg Universitet, Aarhus Universitet, Syddansk Universitet, EWII, Energinet og Thorsen Invest.

”Med etableringen af Center Danmark viste vi, at universiteterne og industrien har gavn af at forene kræfterne på forskningsområdet. Universiteterne kan sagtens arbejde sammen. De gør det godt. Og de gør det sammen med os”, fortæller Lars Bonderup Bjørn. Derfor vil han bygge videre på den succes:

”Jeg vil opfordre universiteterne til, at vi finder sammen om den vigtige dagsorden og udnytter den styrke, vi har via et fællesskab. Pointen med udflytning af uddannelser er at skabe noget større sammen. Det er lykkes med Center Denmark, der i dag løfter det danske niveau for grøn data-behandling, fordi de kan trække på kompetencer tilknyttet fire universiteter. Det er unikt i den danske uddannelsesverden,” siger Lars Bonderup Bjørn.

Den tænkning om samarbejde på tværs skal udbredes:

”Når man har en success skal man skalere op. Det ved enhver erhvervsleder. Her er der tale om at danne et samarbejde på tværs af universiteter i et samlet residential college til gavn for kontinuiteten i den grønne omstilling, og for Trekantområdet,” siger Lars Bonderup Bjørn.