Ventilationsanlæg fyrer for gråspurvene

PRESSEMEDDELSER • jan 27 2017, 07:00

I mange fabriks- og industribygninger suger procesventilationen luften fra de opvarmede haller, og sender den derefter direkte ud i det fri. Det kan derfor være en indbringende forretning at prioritere en gennemgang og optimering af ventilationsanlæggene.

”Der ligger gode besparelser i at få kigget på procesventilationen, fordi varmen derfra oftest forsvinder ud i den blå luft – folk glemmer simpelthen at tænke på mulighederne med energien. Den opvarmede luft kan i stedet recirkuleres i nogle tilfælde eller bruges til varmegenvinding gennem en veksler, så den ikke bare går til spilde,” forklarer Martin Vesterbæk, senior projektleder hos EWII Energi.

Rigtig god forretning
I efteråret gennemgik Moldow A/S og EWII Energi netop procesventilationen hos SGS-Doors, der ønskede at finde en mere energirigtig ventilationsløsning til fabrikkens træknuser, som sugede luft fra den opvarmede hal og efter brug sendte den direkte ud af bygningen.

Med støtte fra et energitilskud investerede SGS-Doors cirka 60.000 kroner i den energireducerende løsning. Træknuserens udsugning har derfor fået etableret et lukket rørsystem, der kan recirkulere luften fremfor at suge varmen fra hallen, og ventilationens daglige driftstid er derudover blevet reduceret med to timer ved hjælp af et automatisk behovsstyringssystem, som samtidig blev installeret.

”Vi havde montører fra Moldow til at ændre træknuserens ventilation på to dage, så det har der ikke været mange ben i. Investeringen anser vi også som værende meget forsvarlig i forhold til den opnåede besparelse. Med leje af kran og elektrikerudførelse inkluderet er investeringen betalt tilbage på under tre år, så det er en rigtig god forretning for os,” siger René Kjær, produktionschef i SGS-Doors.

Den opnåede besparelse og hurtige tilbagebetalingstid samt fordelagtige energitilskud er også realistisk for andre virksomheder, der vælger at gøre noget ved procesventilationen.

”I langt de fleste tilfælde, hvor vi har undersøgt industriventilationsanlæg, har vi fundet energibesparelser, som kan tjene virksomhedernes investering ind på under tre år,” siger Martin Vesterbæk, senior projektleder i EWII Energi.

Fakta: 
Moldow A/S er en af de førende internationale leverandører af filtersystemer, maleanlæg og industriventilation. De har indgået en rammeaftale med EWII Energi om energirådgivning på udskiftning af ventilationsanlæg i industrien. Moldow A/S styrer al kontakt med kunden, hvorefter de i samarbejde med EWII Energi finder frem til potentielle energibesparelser og tilskudsmuligheder.