Den sorte el-svane sidder på Christiansborg

Bragt i Energy Supply den 3. juni 2024

Af: Lars Bonderup Bjørn, administrerende direktør i EWII Koncernen, Kolding

Mads Brüggers dokumentar om Den Sorte Svane har skabt megen debat. Det er glædeligt, også selv om problemerne ikke er nye. Jeg skrev selv en bog om emnet i 2014: “Der går de vildeste rygter – virkeligheden er bare vildere”. I TV-dokumentaren er idéen, at man vil vise, hvordan samspillet mellem under- og oververdenen er en forudsætning for kriminaliteten. Det dokumentaren mangler at vise er, i hvilket omfang dette samspil understøttes af Christiansborg?

Et sådant spørgsmål får de fleste til at tænke på situationen i SKAT, hvor håbløse IT projekter og vedvarende nedskæringer har skabt en uholdbar situation i forhold til behovet for at kontrollere adfærd.

Men det er værre end det. Lad mig illustrere, hvordan Christiansborg har lavet lovgivning, der fremmer kriminalitet:

Hovedreglen i dansk ret er, at underslæb straffes med op til 8 års fængsel. Den regel gælder bare ikke, hvis man systematisk snyder sine private elkunder. Her får man i stedet for en henvendelse fra Forsyningstilsynet med besked om at bringe forholdet i orden. Gør man ikke det, får man en bøde. Men man kan ikke få fængselsstraf.

Et af flere eksempler på det fik vi I november 2023, da et elselskab blev taget i gennem en længere årrække at tilbageholde i alt 131 millioner kroner fra sine kunder! Det er ganske mange penge. Selskabet gjorde ikke kunderne opmærksomme på, at det var kundernes penge - og at elselskabet efter loven var forpligtet til at sende pengene retur til kunderne. De beholdt bare pengene. Det er at begå underslæb. Strafferammen for underslæb er som nævnt op til 8 år. Men minsandten om man ikke i Lov om Forsyningstilsynet §13 har lavet en særregel for underslæb, når dette underslæb sker ved salg af el til forbrugere!

Sammen med mine kollegaer ved EWII har jeg siden 2018 forsøgt at råbe Christiansborg op om det slaraffenland for forbrydere, Christiansborg har designet. Det er gennem tiden lykkedes os at få flere medier til at tage sager op, og vi har deltaget i både Kontant og Operation X om forholdene. Enkelte kollegaer i branchen har bakket op, og nogle – senest Aura – har påpeget, hvordan forbrugere systematisk snydes gennem manipulerede prissammenligningsportaler. Hos EWII har vi fremlagt dokumentation for flere forskellige former for systematisk bedrageri begået af elselskaber. Nu kom så Mads Brüggers dokumentar om en underverden og en oververden, der hænger sammen. Det vedrørte ganske vist ikke el-salg, men som det fremgår af flere af de forhold, vi tidligere har fremlagt, kunne det sagtens have handlet om el-salg til private.

Med den viden vi har om lovgivning på elområdet, og den manglende iver for at rette op på forholdende får jeg lyst til at spørge, om under- og oververdenen ikke også hænger sammen med Christiansborg? For hvad er hensigten med at lave en lov, hvor man undtager underslæb? Jeg har hørt det udlagt som et forsøg på at skabe mere konkurrence på elmarkedet, og et forsøg på at gøre det lettere at etablere sig som leverandør i elmarkedet. Gad vide om det er noget, nogen mener seriøst?

Det Konservative Folkeparti skal i denne sammenhæng have ros. De har lyttet og fremsatte i 2021 et forslag om at mindske svindel og vildledning ved el-salg. Svaret i 2022 fra daværende erhvervsminister Simon Kollerup var deprimerende: Man indførte en ny bødemodel i markedsføringsloven og indskrev en henvisning til straffelovens §279 om bedrageri i markedsføringsloven. Men man ændrede ikke på den lov, som sagerne vedrører og som begrænser straffen: Lov om Forsyningstilsynet. Til gengæld meddelte ministeren samtidig, at Forsyningstilsynet fik 7 MDKK ekstra til at bekæmpe greenwashing med. Det kan der være god grund til, men det har intet med de berørte sager at gøre. Et mærkeligt svar på det spørgsmål, der blev stillet.

Hvorfor er der behov for en særlov om el-salg, der beskytter forbrydere?

Direktørens Klumme

Udforsk holdninger, kommentarer og indsigter fra EWII Koncernens administrerende direktør Lars Bonderup Bjørn.

Læs flere klummer her