Årsrapport 2022

Se årsresultat 2022: Det blev et discoår med stjernehimmel, vind i håret, solskin, prisregn og indefrysning. Ydre omstændigheder kom til at præge året.

Discoåret 2022 gav prisregn og modvind hos EWII

Alle dele af EWII Koncernen blevet testet som aldrig før, og 2022 var et rigtig discoår, hvor EWII havde masser af grunde til at strække armene i vejret, men hvor koncernen også blev testet i en grad, som det sjældent er sket før.

Det velkendte billede fra Saturday Night Fever af John Travolta med en finger i vejret og en mod jorden er et godt billede på 2022. Tøjet skulle nok have været revet lidt i stykker, for sjældent har et regnskabsår været præget af så meget, der gik ned og samtidig blev bygget op!

En finger pegede nedad, fordi EWII som følge af energikrisen ikke endte med et tilfredsstillende økonomisk resultat. I 2022 fik EWII Koncernen et samlet underskud på 324 millioner kroner.

Energikrise, krig i Ukraine, usikkerhed, inflation, leveringsvanskeligheder, Folketingets indblanding i driften af et energiselskab, og ikke mindst pludseligt aktive og bekymrede
kunder satte sine spor i året.

Læs om EWIIs årsresultat i årsrapport 2022.

Hent Årsrapport 2022

- 2022 har været et år præget af krig, inflation og energikrise. EWII har værnet om at være forbrugernes virksomhed i krisetiden.

”Livet må forstås baglæns, men må leves forlæns”.

Søren Kierkegaards berømte ord fra 1843 gjaldt også i 2022. Vi har skullet agere i en ny verden og forholde os til problemstillinger, vi ikke har oplevet
tidligere.

Anders Skovdal, Bestyrelsesformand
Læs hele forordet "Forbrugernes virksomhed i krisetider".

 

-…fremtiden kræver så meget energi, at der er brug for det hele og meget mere. Måske.

Det er bare et udsagn, der hviler på en præmis om, at produktionen skal forandres, mens forbrugerne kun vil have noget, der kræver mere energi. Andet er svært at forestille sig i et land, der forbruger for at have noget at producere og har glemt, at vi producerer for at kunne leve et bedre liv.

Det er som så meget andet tæt på vanvittigt.

Lars Bonderup Bjørn, Administrerende direktør
Læs hele forordet ”Tæt på vanviddet”.

 

Bestyrelsesformand Anders Skovdal (t.v.) og administrerende direktør Lars Bonderup Bjørn.

2022 blev et discoår med stjernehimmel, vind i håret, solskin, prisregn og indefrysning. Det var i høj grad de ydre omstændigheder, der prægede EWIIs regnskabsår i 2022.

Det regnede med priser

EWII modtog en regn af nomineringer og priser i løbet af 2022, primært indenfor kundeservice, arbejdsmiljø og digitalisering.

Arbejdsmiljøområdet

  • Nomineret til arbejdsmiljøprisen af Arbejdsmiljørådet
    for sit arbejde med psykologisk sikkerhed.
  • Vinder af konkurrencen Danmarks Sundeste Virksomheder, kåret af Forsikring & Pension, Dansk Firmaidræt, Dansk Erhverv og Falck Healthcare.
  • I finalen ved EU-konkurrencen #BeActiveAward.

Kunder

  • Målt til Branchens samlede bedste kundeservice i kategorien forsyning af Wilke.
  • Kåret som Top 5 virksomhed i Danmark for positiv samtale og kundedialog af Capturi.

Digitalisering

  • Bronze ved Danish Digital Award for sin IT-arkitektur.
  • Bedst performende elselskab digitalt i Danmark i Q-faktors analyse.
  • Kviknet modtog for tredje år i træk Gazelle-prisen.

Seks overordnede ambitioner om at skabe værdi

Rammerne for EWIIs værdiskabelse er defineret i EWIIs værdiskabelsestrekant.

EWII er en selvejende institution, der har til formål at skabe værdi for Trekantområdet ved at drive virksomhed inden for infrastruktur og relaterede kommercielle ydelser.

EWII har ingen aktionærer eller andelshavere, som modtager en direkte økonomisk gevinst ved overskud, Det betyder, at en del af den værdiskabelse, en aktionær normalt modtager i form af udbytte, i EWII ydes som aktiviteter, der modsat udbytte påvirker det økonomiske resultat negativt.

Sammensætning af den øverste ledelse

EWII har et ønske om at opnå en balanceret repræsentation mellem kvinder og mand i koncernens repræsentantskab og koncernbestyrelse på 40 - 60 %. Valget i 2022 resulterede i en fordeling på 20 % kvinder og 80 % mænd både i koncernens repræsentantskab og koncernbestyrelse.

EWIIs direktørgruppe er ved udgangen af 2022 sammensat af 5 kvinder og 5 mænd, hvilket lever op til ambitionen om en ligelig kønsrepræsentation i direktørgruppen