Årsrapport 2021

Kundeservice. Medarbejdere i EWII Koncernen
2021 blev et markant år for EWII. Et år, hvor nysgerrigheden flyttede os, og hvor vi bestemt ikke har siddet stille.

Årsresultatet blev markant og solidt

2021 var et strategisk udviklingsår for EWII, og vi tog væsentlige skridt på miljø- og klimaområdet.

Årets resultat blev et overskud på 402 millioner kroner. Resultatet er det næstbedste i virksomhedens historie - kun overgået af resultatet i 2019.

2021 var også et begivenhedsrigt år for EWII, som frasolgte ejerandelene i software-virksomheden Digizuite og vindmølleparkerne i både Tyskland og Sverige. Samtidig opkøbte koncernen Bornholms elnet, bredbåndsudbyderen Kviknet og en tredjedel af ladestanderfirmaet Zapp.

Vi har bestemt ikke siddet stille – og særligt vores nysgerrighed har været med til at flytte os.

Læs om vores spændende år i Årsrapport 2021.

Hent Årsrapport 2021

- 2021 vil blive husket for tilpasningen af forretningen, og jeg er stolt af processen og måden, hvorpå vi har opnået vores resultater. Processen har stået på i længere tid, men kulminerede i 2021 med realiseringen af flere opkøb og frasalg.

Anders Skovdal, Bestyrelsesformand
Læs hele forordet "Vi har ikke siddet stille".

 

- I 2021 tillod vi i EWII, at nysgerrigheden blev foldet helt ud, da vi i en ny strategiproces måtte starte med at spørge: Hvad betyder værdiskabelse i EWII egentlig? EWII er en selvejende institution, og som sådan har vi ingen aktionærer, der stiller krav om kapitalafkast. Vi har et repræsentantskab og en vedtægtsmæssig forpligtelse til at skabe værdi for Trekantområdet. 

Lars Bonderup Bjørn, Administrerende direktør
Læs hele forordet "Nysgerrighed flytter os".

 

Administrerende direktør Lars Bonderup Bjørn (t.v.) og bestyrelsesformand Anders Skovdal.

2021 blev et år, hvor nysgerrigheden flyttede os.

Seks overordnede ambitioner om at skabe værdi

Rammerne for værdiskabelsen er defineret i EWIIs værdiskabelsestrekant.

EWII har ingen aktionærer eller andelshavere, som modtager en direkte økonomisk gevinst ved overskud, derfor er det vigtigt at synliggøre, hvor koncernen skaber værdi og at give interessenter mulighed for at få indblik i, hvordan koncernens disponerer.

I årsrapporten kan du dykke længere ned i hvert af de seks trin i værdiskabelsestrekanten.

Sammensætning af den øverste ledelse

EWII har et mål om at opnå en balanceret repræsentation mellem kvinder og mænd i koncernens bestyrelse på 40 - 60 procent, når der afholdes valg i 2022. I 2021 er fordelingen 6 % kvinder og 95 % mænd.

EWIIs koncernledelse er ved udgangen af 2021 sammensat af to kvinder og fem mænd, mens fordelingen i 2022 er tre kvinder og fem mænd.

Overblik over EWII Koncernen

I 2021 blev forretningsområderne yderligere fokuseret, og EWII tog markante skridt på miljø- og klimaområdet, som blandt andet resulterede i etableringen af selskabet TOWII Renewables sammen med den japanske gigant, Tokyo Gas, i starten af 2022. I 2021 kom også to nye kommercielle selskaber til EWII-familien – Kviknet og Zapp.


Få hele overblikket over EWIIs kommercielle- og infrastrukturselskaber her.

Hent koncernoversigten