Årsrapport 2023

Med snuden i sporet og styr på driften havde EWII et godt år i 2023 og opnåede et overskud efter skat på 426 millioner kroner. Et år med fart på forretningen, der har givet energikoncernen det næstbedste resultat til dato.

Forretning i fart

Da 2023 begyndte, blussede energikrisen stadig. Da året sluttede, var det meste faldet til ro.

Selv om noget gik væsentligt bedre end andet, så var det markante ved 2023, at forretningen var i kontrol på stort set alle områder. Og det til trods for, at 2023 også blev året, hvor blandt andet klimafor­andringerne satte sig i konkrete større beredskabs­hændelser. Særligt stormfloden i oktober 2023 var en udfordring.

2023 blev også året, hvor EWII lancerede et stort sats på batteriområdet, der ellers hidtil har været forbigået i det danske energilandskab.

På ladeområdet er EWIIs netværk af offentligt tilgængelige ladestandere vokset hurtigt og blevet væsentligt styrket ved at vinde adskillige kommunale udbud. Sidst på året åbnede EWII Danmarks måske flotteste ladeinstallation i Københavns Lufthavn – et prestigeprojekt, som både klæder lufthavnen og EWII.

 

Læs om EWIIs årsresultat i Årsrapport 2023.

Hent Årsrapport 2023

”EWII har nu taget hul på første år i den nye strate­giperiode, en periode med udfordringer og spæn­dende muligheder, som koncernen står godt rustet til at kunne håndtere, med dygtige medarbejdere samt stort engagement i både repræsentantskab og bestyrelse.”

Anders Skovdal, Bestyrelsesformand
Læs hele forordet "En ambitiøs retning med nye input".

 

”Faktisk rummer forbrugerstyret en superkraft: Adgangen til den kulturdebat, som fører til fundamentale ændrin­ger i menneskers adfærd. Fundamentale ændringer, der kan flytte Danmark langt ned af listen over de største klimasyndere målt per indbygger. Det er forbrugerne, der bærer håbet for fremtiden, snarere end det er politikerne.”

Lars Bonderup Bjørn, Administrerende direktør
Læs hele forordet ”Forbrugerne bærer håbet for fremtiden”.

Udvidede landkortet

EWII er hjemmehørende i Trekantområdet. I løbet af 2023 blev koncernens landkort dog udvidet i både ind- og udland. I marts overtog EWII den forskningsbaserede virksomhed FlexShape, der har base i Kolding og Litauen, og med etablering af et kontor i Lyngby er energikoncernen nu repræsenteret i Kolding, Rønne, Aalborg, Odense, København, Vejle og Vilnius.

Forretningsmæssigt har EWII også udvidet geografisk og er nationalt til stede med alle sine kommercielle forretninger. I 2023 var det bredbåndsforretningen, der blev til en landsdækkende internetudbyder og dermed tilgængelig for kunder i hele landet. På ladeområdet er vores netværk af offentligt tilgængelige ladestandere vokset hurtigt, især styrket af at vi i løbet af året vandt adskillige kommunale udbud.

Seks overordnede ambitioner om at skabe værdi

Rammerne for EWIIs værdiskabelse er defineret i EWIIs værdiskabelsestrekant.

EWII er en selvejende institution, der har til formål at skabe værdi for Trekantområdet ved at drive virksomhed inden for infrastruktur og relaterede kommercielle ydelser.

EWII har ingen aktionærer eller andelshavere, som modtager en direkte økonomisk gevinst ved overskud, Det betyder, at en del af den værdiskabelse, en aktionær normalt modtager i form af udbytte, i EWII ydes som aktiviteter, der modsat udbytte påvirker det økonomiske resultat negativt. EWIIs milliardsatsning med gratis udrulning af fiber­net til borgerne er et eksempel herpå.

Sammensætning af den øverste ledelse

EWII har et ønske om at opnå en balanceret repræsentation mellem kvinder og mænd i koncernens repræsentantskab og koncernbestyrelse på 40 - 60 %. Valget i 2022 resulterede i en fordeling på 20 % kvinder og 80 % mænd både i koncernens repræsentantskab og koncernbestyrelse.

EWIIs direktørgruppe er ved udgangen af 2023 sammensat af 4 kvinder og 5 mænd, hvilket lever op til ambitionen om en ligelig kønsrepræsentation i direktørgruppen.

(På billedet ses direktører og PA i EWII Koncernen)