Har du brug for et CO2 regnskab?

Hold styr på din virksomheds CO2 udledning med et CO2 regnskab
Med en CO2 beregning får din virksomhed et indblik i, hvor meget CO2 I udleder.
 • Grøn profil

 • Energioptimering

 • Bedre bundlinje

Vejen til din CO2 beregning

Et CO2 regnskab er et skridt i retningen mod en klimastrategi for din virksomhed. Og det kan danne grundlaget for både et kort- og langsigtet reduktionsmål. Med et CO2 regnskab kan din virksomhed opnå økonomiske besparelser gennem energioptimering og effektivisering. Desuden bidrager det til at styrke din virksomheds omdømme som en social og miljøbevidst organisation.

Et CO2 regnskab indeholder en oversigt over virksomhedens væsentlige CO2 udledninger og en redegørelse fra virksomhedens ledelse. Virksomheder, der har valgt at fremlægge et CO2 regnskab, offentliggør ofte oplysninger som virksomhedens CO2 udledninger én gang årligt.

Vi laver CO2 beregninger for både private og offentlige virksomheder. Vi kigger på alle aktiviteter der udleder CO2 f.eks. energikilder, el, brændsel, varme, transport, produktionsprocesser, affald, spildevand, indirekte udledninger mv.

Vi analyserer de processer i virksomheden, som bidrager til CO2 udledning og kommer med konkrete forbedringsforslag. I sidste ende skaber det værdi for både miljøet, bundlinjen og din virksomheds profil.

Noget for din virksomhed?

Ønsker du at høre mere om CO2 beregninger og udledning, så kan du ringe til os på 73 63 30 70 eller klikke på "Ring mig op" nedenfor. Så kontakter vi dig til en uforpligtende snak om din CO2 beregning.

 

Ring mig op

Med en CO2 beregning får din virksomhed et indblik i, hvor meget CO2 I udleder.

Med et CO2 regnskab har du mulighed for at:

 • Få overblik over din virksomheds udledning af drivhusgasser. Du får blandt andet et indblik i, hvor stor din klimabelastning er, og hvordan den fordeler sig på de forskellige aktiviteter i virksomheden.
 • Udarbejde en overordnet opgørelse af din virksomheds klimabelastning som input til din virksomheds årlige klimaregnskab.
 • Identificere og beregne klimaeffekten af forskellige tiltag. Du kan f.eks. beregne tiltag i forbindelse med ændringer i brugen af transport, reduceret energiforbrug eller indkøb af genanvendte materialer frem for ikke-genanvendte materialer mm.

Et CO2 regnskab giver dig overblik

Til at udarbejde din CO2 beregning benytter vi Greenhouse Gas Protocol (GHG), som er udgivet af Erhvervsstyrelsen. Der arbejdes i 3 scopes.

 1. Scope 1

  Standard klimaregnskab der indeholder information om virksomhedens direkte udledninger. F.eks. egen produktion, forbrug af fossile brændstoffer, kemiske processer, indkøb af el og varme samt egne og leasede køretøjer.
 2. Scope 2

  Et udvidet regnskab der indeholder udledninger fra både virksomheden og fra aktiviteter som kan relateres til virksomheden. F.eks. indkøbte materialer, håndtering af affald, outsourcing og produktanvendelse.
 3. Scope 3

  Alle andre indirekte udledninger der sker som resultat af virksomhedens aktiviteter, men som virksomheden ikke ejer eller har kontrol over.

Ofte stillede spørgsmål

CO2 er den kemiske betegnelse for kuldioxid - også kaldet carbondioxid. Den kemiske betegnelse CO2 angiver, at kuldioxid består af ét kulstofatom og to oxygenatomer.  

CO2 er en gasart, som hverken kan ses eller lugtes. Den findes helt naturligt i atmosfæren, men er også menneskeskabt. Den naturlige gas udledes blandt andet, når vi mennesker ånder ud og når organisk materiale nedbrydes. Den menneskeskabte gas skabes hovedsageligt ved forbrænding af fossile brændstoffer.

Drivhusgasser er en fælles betegnelse for de luftarter, der bidrager til drivhuseffekten. Drivhusgas findes naturligt i jordens atmosfære og sørger for, at en del af solens varmende stråler ikke slipper ud igen.

Selvom man ofte taler om CO2 i forbindelse med global opvarmning og klimaforandringer, så er CO2 ikke den eneste luftart, der bidrager til drivhuseffekten. De luftarter, som forårsager drivhuseffekten kaldes drivhusgasser. De mest almindelige er:

 • Kuldioxid (CO2)
 • Metan (CH4)
 • Lattergas (N2O)

Der er stor forskel på, hvor meget udledningen af de forskellige drivhusgasser påvirker den globale opvarmning. For at kunne sammenligne drivhusgasserne omregner man det hele til CO2-ækvivalenter. Det betyder, at man ser på, hvor meget udledningen af en anden drivhusgas ville svare til i CO2. Hvis der udledes et gram metan, omregnes det til 25 gram CO2. Og hvis der udledes et gram lattergas, omregnes det til 298 gram CO2.

Se statistik over drivhusudledningen i Danmark

Der sker CO2 udledning, når vi mennesker trækker vejret, og når der afbrændes kul og affald.

CO2 er nødvendigt for at jordens økosystem fungerer. Planter og træer skal bruge CO2 for at gro, og når de gør det, laver de CO2 om til ilt. Hvis der ikke er nok CO2 i atmosfæren, ville vi mennesker få problemer med at få nok ilt.

CO2 er i sig selv ikke slemt, men det kan blive et stort problem, hvis der er for meget af det. Hvis der er for meget CO2 i atmosfæren, forstærker det drivhuseffekten.

Prisen på et CO2 regnskab afhænger af branche og størrelsen på din virksomhed. Det afgør nemlig hvor mange timer, vi skal bruge på at indhente og analysere data. Derfor beder vi jer kontakte os for et konkret tilbud.

Kontakt EWII Rådgivning på raadgivning@ewii.dk eller 73 63 30 70.

Alle private og offentlige virksomheder kan få lavet et CO2 regnskab. Vi kigger på alle aktiviteter der udleder CO2 f.eks. energikilder, el, brændsel, varme, transport, produktionsprocesser, affald, spildevand, indirekte udledninger mv.

Kontakt EWII Rådgivning på raadgivning@ewii.dk eller 73 63 30 70, hvis du vil vide mere.

Godt på vej mod en CO2 neutral virksomhed

Dit grønne aftryk

På vej mod en CO2 neutral virksomhed

Der er mange tiltag, der kan gøres for at mindske udledningen af CO2. Få konkrete bud på, hvad du kan gøre for at skrue ned for udledningen.