Har du brug for et CO2 regnskab?

Hold styr på din virksomheds CO2 udledning med et CO2 regnskab
Med en CO2 beregning får din virksomhed et indblik i, hvor meget CO2 I udleder.
 • Grøn profil

 • Energioptimering

 • Bedre bundlinje

Vejen til din CO2 beregning

Et CO2 regnskab er et skridt i retningen mod en klimastrategi for din virksomhed. Og det kan danne grundlaget for både et kort- og langsigtet reduktionsmål. Med et CO2 regnskab kan din virksomhed opnå økonomiske besparelser gennem energioptimering og effektivisering. Desuden bidrager det til at styrke din virksomheds omdømme som en social og miljøbevidst organisation.

Et CO2 regnskab indeholder en oversigt over virksomhedens væsentlige CO2 udledninger og en redegørelse fra virksomhedens ledelse. Virksomheder, der har valgt at fremlægge et CO2 regnskab, offentliggør ofte oplysninger som virksomhedens CO2 udledninger én gang årligt.

Vi laver CO2 beregninger for både private og offentlige virksomheder. Vi kigger på alle aktiviteter der udleder CO2 f.eks. energikilder, el, brændsel, varme, transport, produktionsprocesser, affald, spildevand, indirekte udledninger mv.

Vi analyserer de processer i virksomheden, som bidrager til CO2 udledning og kommer med konkrete forbedringsforslag. I sidste ende skaber det værdi for både miljøet, bundlinjen og din virksomheds profil.

Noget for din virksomhed?

Ønsker du at høre mere om CO2 beregninger og udledning, så kan du ringe til os på 73 63 30 70 eller klikke på "Ring mig op" nedenfor. Så kontakter vi dig til en uforpligtende snak om din CO2 beregning.

 

Ring mig op

Med en CO2 beregning får din virksomhed et indblik i, hvor meget CO2 I udleder.

Med et CO2 regnskab har du mulighed for at:

 • Få overblik over din virksomheds udledning af drivhusgasser. Du får blandt andet et indblik i, hvor stor din klimabelastning er, og hvordan den fordeler sig på de forskellige aktiviteter i virksomheden.
 • Udarbejde en overordnet opgørelse af din virksomheds klimabelastning som input til din virksomheds årlige klimaregnskab.
 • Identificere og beregne klimaeffekten af forskellige tiltag. Du kan f.eks. beregne tiltag i forbindelse med ændringer i brugen af transport, reduceret energiforbrug eller indkøb af genanvendte materialer frem for ikke-genanvendte materialer mm.

Et CO2 regnskab giver dig overblik

Til at udarbejde din CO2 beregning benytter vi Greenhouse Gas Protocol (GHG), som er udgivet af Erhvervsstyrelsen. Der arbejdes i 3 scopes.

 1. Scope 1

  Standard klimaregnskab der indeholder information om virksomhedens direkte udledninger. F.eks. egen produktion, forbrug af fossile brændstoffer, kemiske processer, indkøb af el og varme samt egne og leasede køretøjer.
 2. Scope 2

  Et udvidet regnskab der indeholder udledninger fra både virksomheden og fra aktiviteter som kan relateres til virksomheden. F.eks. indkøbte materialer, håndtering af affald, outsourcing og produktanvendelse.
 3. Scope 3

  Alle andre indirekte udledninger der sker som resultat af virksomhedens aktiviteter, men som virksomheden ikke ejer eller har kontrol over.

Ofte stillede spørgsmål

CO2 – også kaldet kuldioxid - er en gasart, som både er naturlig og menneskeskabt. Den naturlige gas udledes f.eks., når vi ånder ud eller når organisk materiale nedbrydes. Den menneskeskabte gas skabes hovedsageligt ved forbrænding af fossile brændstoffer.

Prisen på et CO2 regnskab afhænger af branche og størrelsen på din virksomhed. Det afgør nemlig hvor mange timer, vi skal bruge på at indhente og analysere data. Derfor beder vi jer kontakte os for et konkret tilbud.

Kontakt EWII Rådgivning på raadgivning@ewii.dk eller 73 63 30 70.

Alle private og offentlige virksomheder kan få lavet et CO2 regnskab. Vi kigger på alle aktiviteter der udleder CO2 f.eks. energikilder, el, brændsel, varme, transport, produktionsprocesser, affald, spildevand, indirekte udledninger mv.

Kontakt EWII Rådgivning på raadgivning@ewii.dk eller 73 63 30 70, hvis du vil vide mere.

Varmepumpe til erhverv

Produkt

Værd at vide om varmepumper

Med en varmepumpe på abonnement får din virksomhed en driftssikker og CO2-neutral varmeløsning. Du sparer op til 25 % på varmeregningen og slipper for drift, vedligehold og nedetid.

Trekløvere

Dit grønne aftryk

Den grønne omstilling

Er din virksomhed en del af den grønne omstilling?

Stikkontakter

Lovgivning

Det er blevet billigere at varme op med el

Elafgiften til erhverv reduceres og gør el til varme billigere for virksomheder.