Energipolitik
Udarbejdelse og vedtagelser af energipolitik med klare målsætninger. Ledelsen skal forpligte sig til løbende at arbejde med forbedringer. 

Planlægning
Kortlægning af nuværende energiforhold og valg af nøgletal. Energiprojekter skal identificeres, og der opstilles mål og handlingsplaner.

Iværksættelse og drift
Allokering af ressourcer, gennemførelse af projekter, foretage energirigtige indkøb på drift og vedligehold.

Drift og vedligehold
Det er vigtigt at tjekke energiarbejdet løbende ved at måle, overvåge, og følge op på afvigelser med korrigerende handlinger.

Ledelsens evaluering
Vitalt element i energiledelse er ledelsens årlige evaluering, der er med til at forankre arbejdet i organisationen og til at sikre fremdrift. Årlig evaluering af fremdrift i forhold til de fastsatte mål for jeres energiledelse.