Måling af energi­forbruget

Rådgivning erhverv
Få indsigt i hvornår dit anlæg er i drift, og hvordan energiforbruget løbende udvikler sig.

For at kunne analysere udstyret er der behov for en måling af energiforbruget

Det er ofte svært at vurdere, hvor meget et bestemt produktionsudstyr bruger af energi og hvor belastet det er. For at kunne analysere udstyret er der behov for en måling af energiforbruget.

Med målingen får du indsigt i, hvornår anlægget er i drift, og hvordan energiforbruget løbende har udviklet sig i måleperioden. Samtidig viser målingen om anlægget kan optimeres f.eks. ved reducering af anlæggets driftstid, tomgangstab eller valg af en bedre styring. En optimering fører næsten altid til energibesparelser og dermed besparelser på driftsudgifterne.

En måling vil registrere energiforbruget i en periode, så forbruget løbende kan følges, eller der kan laves spotmålinger, hvis der kun er behov for at kende forbruget her og nu.

Måleudstyr er ofte kostbart, og ved at kontakte EWII Energi kan du spare udgifter til anskaffelse af dyrt udstyr og i stedet leje måleudstyret. Vi tilbyder naturligvis også at analysere resultatet og giver gerne gode råd ved optimering eller nyanskaffelse.

Kontakt os på 73 63 30 70, hvis du ønsker at høre mere om vores måleudstyr eller klik på "Kontakt mig". Så ringer vi dig op til en uforpligtende samtale.

 

Kontakt mig

 

Følgende områder kan måles:

 • El: Effekt, spænding, ampere og cos (phi) samt visning af harmoniske svingninger
 • Væsker: Volumen og temperatur
 • Trykluft: Luftforbrug
 • Lys: Lysstyrke og driftstid
 • Ventilation: Luftmængde, tryk, CO2, temperatur og fugtighed

Følgende måleudstyr kan lejes:

 • Mob-Log effektlogger
 • AMPROBE effektlogger
 • Memoboks effektlogger
 • Clamp-on ultralydsflowmåler FLUXUS ADM 6402
 • Clamp-on ultralydsflowmåler UNIflow 1010 Controlotron
 • Udstyr til målinger på ventilationsanlæg (Kimo 301 PRO)
 • 3-faset energianalysator - HT Italia PQA 823
 • Temperaturlogger
Børnehuset Østervold Fredericia Kommune

Case

Energiledelse er vejen til besparelser

Fredericia Kommune optimerer energiforbruget i byens børnehaver ved hjælp af fjernaflæsning.

Rådgivning erhverv

Produkt

Systematisk tilgang til energioptimering

Energiledelse ISO 50001 er for virksomheder der vil gøre en systematisk og løbende indsats for at bruge energien bedre.

Rådgivning erhverv

Produkt

Tag styring af energien i din virksomhed

Med energistyring får din virksomhed fokus på hvor og hvornår energien bruges, så du nemt og hurtigt kan overvåge energiforbruget og sætte ind, før energiforbruget løber løbsk.