Ved et forenklet energisyn udfylder og indsender virksomheden et skema fra Energistyrelsen med informationer om det samlede energiforbrug (el, varme, proces og transport) samt mulige energisparetiltag. Der kan evt. tages udgangspunkt i energimærker, årsopgørelser og regninger på den brugte energi. 

Ved et fyldestgørende og stort energisyn skal det udføres med bistand fra en energi- eller energisynskonsulent. Det kræver, at ledelsen sætter lidt tid af til at hjælpe konsulenten. Hvis din virksomhed har medarbejdere med specialviden om energi, kan de eventuelt være en del af arbejdsgruppen med vores rådgiver.

Energisynet slutter af med en rapport, som vi sender til Energistyrelsen. Rapporten indeholder forslag til, hvordan din virksomhed kan spare på energien og økonomien. Når energisynet er gennemført, indberettes det til Energistyrelsen via Virk.dk.

Hvad koster det?

Prisen på et energisyn afhænger af størrelsen på din virksomhed og f.eks. hvor mange lokationer den består af. Det afgør nemlig hvor mange timer, vi skal bruge på at indhente og analysere data. De fleste virksomheder ender med at tjene udgiften til energisynet hjem i energibesparelser.

Skal vi hjælpe dig?

Er din virksomhed omfattet af lovændringen kan vores erfarne rådgivere hjælpe din virksomhed, uanset branche, med et lovpligtigt energisyn. Du kan kontakte os direkte eller klikke på "Ring mig op". Så kontakter vi dig til en uforpligtende snak om et forenklet energisyn af din virksomhed.

 

Ring mig op