Søg tilskud til energiforbedringer

Hvis din virksomhed udfører energibesparende tiltag, kan I søge tilskud i henhold til Energistyrelsens indsats for energieffektiviseringer.

Formålet med tilskudsordningen er at sænke energiforbruget i Danmark og medvirke til at reducere vores CO2-udledning med 70 % i 2030. Der er afsat 600 mio. kr. i 2021 og samlet set ca. 3,5 mia. kr. frem mod 2030.

Hvem kan søge om energitilskud?

Erhvervstilskuddet til energieffektiviseringer kan søges af privatejede produktions-, handels-, og servicevirksomheder. Offentlige virksomheder kan ikke søge om støtte. Tilskuddet dækker op til 50 % af omkostningerne.

Puljen er målrettet energibesparelser til procesenergi i industri- og serviceerhverv samt energiforbrug i bygninger.

Resterende ansøgningsrunder i 2021:

 • Runde 4: Fra den 17. august til den 14. september kl. 12

Sådan fungerer energitilskud til erhverv

Tilskudsordningen for energieffektiviseringer erstatter den tidligere energispareindsats, hvor energiselskaberne udstedte tilskud til energibesparelser. Fremadrettet er det Energistyrelsen, der udsteder tilskud direkte til virksomheden på basis af en ansøgning fra virksomheden.

Det vil sige, at hvor det tidligere var energiselskabet, der udstedte et energitilskud, så vil det fremover være Energistyrelsen, der udsteder tilskuddet direkte til din virksomhed. Det betyder, at det er dig, der står med ansvaret for, at ansøgningen, som vi vil betegne som kompleks, er udfyldt korrekt.

Vores anbefaling er derfor, at når du går i gang, så sørg for at få hjælp af eksterne energirådgivere, der har erfaring med dokumentation og opgørelse af energispareprojekter.

Har du brug for hjælp?

Vi kan rådgive dig og hjælpe med beregning af besparelsespotentiale, ansøgning om tilskud samt dokumentation. Du kan ringe til os på 73 63 30 70 eller klikke på "Kontakt mig". Så ringer vi dig op til en uforpligtende snak.

 

Kontakt mig

 

På Energistyrelsens hjemmeside kan du læse mere om energitilskud til energieffektiviseringer

Se yderligere betingelser for tilskud

Energitilskud til LED lys i loft. Med energibesparelser i virksomheder kan du søge tilskud til energiforbedringer.

Sådan fungerer ordningen

 • Det er en udmøntning af Energiaftalen fra 2018 og Klimaaftale for energi og industri 2020
 • Puljen er i 2021 på 175 mio. kr.
 • Målet er et højere energieffektivitetsniveau, hvor energibesparelse vil stige på grund af den valgte indsats
 • Ordningen er målrettet privatejede produktions-, handels- og servicevirksomheder inkl. landbrug, fiskeri, gartneri og skovbrug

 

Du kan f.eks. søge tilskud til:

 • Udskiftning af kedel med varmepumpe
 • Udskiftning af belysning med LED
 • Etablering af varmegenvinding
 • Energioptimering af procesanlæg
Mand arbejder ved sin computer

Sådan sender du en ansøgning

 • Det er vigtigt at ansøge om tilskud, før projektet sættes i gang
 • Du ansøger om tilskud ved at udfylde et udbud med et konkret projekt
 • Du skal ansøge digitalt via en ansøgningsplatform
 • Din ansøgning prioriteres ud fra det tilskudsbeløb, du ansøger om
 • Når projektet er gennemført, skal du indsende en afsluttende rapport, der bl.a. indeholder før-forbrug og før-situation samt opnåede energibesparelser (kaldet efter-situationen)
 • Dokumentationen skal indeholde et projektregnskab med oplysninger om afholdte og betalte støtteberettigede omkostninger inkl. en liste med regningsbilag
 • Tilskuddet anmodes udbetalt, når projektet er afsluttet

Vær opmærksom på vilkårene

 • Energistyrelsen åbner løbende op for udbudsrunder, hvor det er muligt at søge om tilskud
 • Alle ansøgere konkurrerer med hinanden. De projekter, hvor den billigste besparelse pr. tilskudskrone opnås, vinder. Projekterne vurderes ud fra laveste pris pr. sparet kWh og opefter
 • Tilbagebetalingstiden skal være mere end 2 år og mindre end 10 år
 • Arbejdet må ikke påbegyndes, og der må ikke være foretaget indkøb, før Energistyrelsen har givet endelige tilsagn om tilskud til dit energispareprojekt

Ofte stillede spørgsmål

Energistyrelsens erhvervspulje afløser den tidligere Energiaftale af 2018 og Klimaaftalen for energi og industri 2020. Erhvervspuljen gælder foreløbigt indtil 2030.

Formålet med puljen er at støtte energispareprojekter, der styrker virksomhedernes konkurrenceevne og bidrager til at reducere Danmarks CO2-udledning med 70 % i 2030. Puljen er målrettet privatejede produktions-, handel- og servicevirksomheder.

Din virksomhed kan få tilskud til en række energibesparende tiltag. Erhvervspuljen har særligt fokus på at fremme tiltag, hvor der konverteres fra fossil energi til el. Energistyrelsen prioriterer derfor denne type projekt, når der gives tilsagn om tilskud.

Du kan blandt andet søge tilskud til:

 • Udskiftning af kedel med varmepumpe
 • Udskiftning af belysning med LED lyskilder
 • Etablering af varmegenvinding
 • Energioptimering af procesanlæg

For at få økonomisk støtte til at energieffektivisere, skal din virksomhed søge tilsagn om tilskud, før energispareprojektet igangsættes. Tilsagnet tildeles via Energistyrelsens ansøgningsrunder, hvor ansøgerne konkurrerer om at opnå tilskud på baggrund af støttebeløbets størrelse.

Ansøgningsrunderne til erhvervspuljen er kun åbne 2 uger ad gangen 5 gange om året. Det er derfor vigtigt, at du får screenet for rentable energibesparelser i god tid, så du kan få forberedt den nødvendige dokumentation på energispareprojektet, til ansøgningsrunden åbner.

Vi kan rådgive dig og hjælpe med beregning af besparelsespotentiale, ansøgning om tilskud samt dokumentation. Ring til EWII Energirådgivning på 73 63 30 70.

Varmepumpe på abonnement til erhverv

Produkt

Varmepumpe på abonnement til erhverv

Med en varmepumpe på abonnement får din virksomhed en driftssikker og CO2-neutral varmeløsning. Du sparer op til 25 % på varmeregningen og slipper for drift, vedligehold og nedetid.