Vi kan hjælpe med finansieringen af projekter som reducerer ressourceforbruget inden for eksempelvis:

  • Energioptimering
  • Ressourceeffektivitet
  • Vedvarende energi

Vi har mulighed for at finansierer op til 90 % af den samlede omkostning inkl. projektering for et projekt. Vi yder finansiering til private virksomheder, almene boligselskaber samt offentlige institutioner og selskaber.

Vores rådgivere deltager aktivt og yder kvalificeret rådgivning vedrørende teknik, økonomi og kontrahering med leverandører. Vi ønsker at bidrage aktivt med vores viden og erfaring for at optimere projekter samt minimere risici.

Et partnerskab med os medfører en hurtig afklaring og efterfølgende implementering – som forkorter processen væsentligt.