Ewii giver gratis strøm til alle nye kunder

Michael Hvidtfeldt beklager sig i EnergiWatch over, at Ewii ikke giver sit introduktionstilbud med gratis strøm i 6måneder til forbrugerne i Kolding.

Bragt i EnergiWatch 13. november 2019 

Dette beror ganske enkelt på en misforståelse. Introduktionstilbuddet gælder alle nye kunder. Også dem der bor i Kolding. De benytter sig i øvrigt også af det.

Videre skriver Hvidtfeldt, at Ewii reklamerer med gebyrfrihed, men alligevel tager gebyrer fra PBS opkrævninger. Begge dele afspejler fakta. Ewii har gebyrfrihed, hvis kunden vælger at betale med Mobile Pay eller Kortbetaling, mens der er gebyr forbundet medbetaling via PBS.

Vi har aktivt informeret vores kunder herom, hvilket også afspejler sig i, at kunder har omlagt deres betalingsform.

Hvidtfeldt opfordrer endelig til, at Ewii prioriterer sine elkunder i eget netselskabsområde. Det er korrekt, at Ewii efter sin formålsparagraf skal virke til at fremme områdets interesser, men netop i elhandelsmarkedet vil dette være på kant med loven.

Det nærmer sig i hvert fald omgåelse af den politiske intention bag liberalisering af elmarkedet i 2004, hvis Ewii favoriserer kunder fra eget netselskab. Vi har derfor valgt atfremme områdets interesser på anden vis, blandt andet gennem sponsorater og udlægning af fibernet.