Ewii-direktør i hårdt angreb på Ørsted

Det er uanstændig opførsel at ændre en bindende pris med bagudvirkende kraft ligegyldigt hvor lovligt, det end måtte være. Og det er helt beskæmmende, når branchens største gårforrest med ufine forretningsmetoder. El-branchen må tage sig sammen og genskabetilliden hos forbrugerne. Nok må være nok.

Bragt i EnergiWatch 16. oktober 2019 

Og hvorfor siger jeg nu det? Fordi vi de seneste dage har været vidne til en omtale i EnergiWatch, hvor en el-handler med 717.000 elkunder hævede abonnementsprisen medtilbagevirkende kraft.

Martin Salamon, cheføkonom i Forbrugerrådet Tænk, gengives i EnergiWatch den 16.oktober 2019 for, at prisforhøjelser på abonnementer altid skal varsles, men ikke når detgælder el. Kan det virkelig passe, Martin Salamon? Har det danske Folketing virkeligvedtaget en elhandelsbekendtgørelse, der gør det muligt for energiselskaberne at tagepenge fra forbrugerne i strid med al anden forbrugerlovgivning? Det lyder ganske enkeltutroligt!

Elhandelsbekendtgørelsen regulerer forbrugeraftaler om levering af elektricitet. §3fastlægger et krav om længere varsling ved væsentlige ugunstige ændringer i kontraktbetingelserne.

Ingen steder står der en afvigelse fra den hovedregel, man så fint kan læse på Forbrugerombudsmandens hjemmeside, at:

"En prisændring skal altid varsles … og kunden skal have mulighed for at opsige sit abonnement, inden prisændringen træder i kraft."

Og helt ligegyldigt er det jo ikke. For er der ikke varslingskrav, så er der jo tale om tyverived højlys dag. 717.000 elkunder, der opkræves 10 kroner ekstra bagud i tid, er jo til attage og føle på. 7.170.000 kroner ned i foret. Uden rødmen. Det er ikke mærkeligt, at el-handelsbranchen kæmper med imageproblemer.

Branchen må sige fra

Og uanset om Martin Salamon har ret i, at det er lovligt, så er det ikke desto mindre beskæmmende ud fra enhver moralsk målestok – bortset fra grådighedens.

Det er en uanstændig opførsel af en stor og toneangivende el-handler, og branchen må sigefra. Vi kommer under ingen omstændigheder til at udnytte en sådan mulighed så længe, jeg er direktør i Ewii. Det skylder vi forbrugerne. Det skylder vi hinanden. Og det skylder vi retsfølelsen.