Forskel på store og små

Vi passer (ikke lige godt) på alles drikkevand!

Bragt i Avisen Danmark 18. marts 2020

I Danmark giver vi ikke alle samme sikkerhed for renheden af drikkevandet.

Det er og bliver et underligt faktum, at borgerne i indre by af Kolding lovpligtigt skal have deres drikkevand testet én gang hver 14. dag, mens Sygehus Lillebælt midt i Kolding by kun skal teste drikkevandet én gang om året, og borgerne i forstaden Bramdrupdam én gang hver 274. dag. Andre steder i landet er forskellene nogle andre, men det væsentlige er, at der er store forskelle. Det kræver kun et opslag i den nationale bordingsdatabase, Jupiter, at konstatere dette.

Tilfældigt er det ikke, for kravet kommer fra drikkevandsbekendtgørelsen, der siger, at testhyppigheden skal afhænge af størrelsen af drikkevandselskabet.

Sygehus Lillebælt har et lille drikkevandselskab, og derfor skal patienterne ikke have samme sikkerhed, som de borgere, der bor nabo til sygehuset og får vand fra Danmarks største private drikkevandselskab, Trefor Vand.

I MIT PERSPEKTIV bør alle danskere have samme sikkerhed for deres drikkevand.

For nylig offentliggjorde Miljøstyrelsen nye fund af pesticider, og heriblandt pesticider som aldrig har været tilladt at anvende i Danmark. Det sidste er i sig selv uacceptabelt, men det væsentlige er, at vi opdager skaden i tide og forhindrer, at borgerne hælder skidte stoffer i kroppen. Det er myndighederne, der må vurdere, hvilket sikkerhedsniveau vi skal have. Men de må ikke vurdere, at nogle danskere har krav på større sikkerhed end andre.

DET VAKTE ENORM vrede blandt mindre vandselskaber, da jeg fornylig rejste debatten. Men sagen er, at et krav om samme sikkerhedsniveau i små vandselskaber som i store vil fordyre vandleverancen fra de små selskaber væsentligt og sætte dem under pres. I Danmark har vi cirka 3.000 drikkevandselskaber, og et stort engagement fra borgere i at drive disse selskaber. Det er absolut prisværdigt, men i mit perspektiv skal vi sætte hensynet til forbrugerne forrest - og ikke hensynet til selskaberne.

I Danmark hylder vi det princip, at vi alle har lige adgang til sundhed. Og sådan har det været dengang, grundvand per definition var rent vand. Derfor var det også engang sådan, at et lille drikkevandselskab fint kunne løfte opgaven.

Sådan er verden bare ikke mere.

HENSYNET TIL FORBRUGERNE handler om omkostninger, smag og sikkerhed. For mig er sikkerhed vigtigst, når vi taler drikkevand. Vandets smag tænker vi mindre på i Danmark, selv om de fleste af os genkender oplevelsen af, at vand smager forskelligt andre steder i landet, og at vores drikkevand i international sammenligning smager uforholdsmæssigt godt. Men skal forureningsproblemerne løses ved hjælp af rensning, bliver smag en endnu vigtigere parameter.

De stadig stigende forekomster af pesticider og andre fremmedstoffer i drikkevandet stiller krav til drikkevandselskabernes evne til at tænke fremsynet og medtænke risikoen for terror. Drikkevandet skal beskyttes på intelligent vis, og på en måde så de berørte interessenter fra industri og landbrug kan deltage i beskyttelsen. Heldigvis udviser 99 procent af industri og landbrug en meget ansvarlig holdning, men det kræver viden, indsigt og kompetencer at finde løsninger, som er gode for alle parter.

Stadig med hensynet til forbrugerne sat forrest.

DEN STØRRE KOMPLEKSITET udfordrer de små - og ja, det udfordrer også de store, men de store har flere og ikke mindst flere specialiserede ressourcer til at løse problemerne med. Derfor tror jeg, vi står over for en uundgåelig konsolidering af vandbranchen. Desværre er der bare rigtigt meget lovgivning, der står i vejen.

Som reglerne er i dag, kommer de større selskabers kunder nemlig til at betale for manglerne i de mindre selskaber.

Det er på den ene side uden rimelighed, men på den anden side kan vi som samfund jo heller ikke leve med, at vi ikke giver samme sikkerhed for drikkevandet til alle. Lovgiverne har en vigtig opgave at løse.

EWII VIL SOM ejer af Danmarks største privatejede drikkevandselskab gerne stille sig til rådighed for en konsolidering i drikkevandsbranchen.

Det vakte enorm vrede blandt mindre vandselskaber, da jeg fornylig rejste debatten. Men sagen er, at et krav om samme sikkerhedsniveau i små vandselskaber som i store vil fordyre vandleverancen fra de små selskaber væsentligt og sætte dem under pres.