Miljøde­klaration på el

En miljødeklaration viser hvor strømmen kommer fra. Hvilke energikilder har været i spil til at fremstille den el du køber, og hvilken miljøpåvirkning har produktionen af din el?
Sammensætning af din elpris

Dit forbrug

Hvordan er din elpris sammensat?

Hvad er det egentlig, du betaler for, når du betaler din elregning?

Vindmølle på en mark

Dit grønne aftryk

Du får strøm fra vindmøller

Faktisk kan du ikke få el fra EWII uden strøm fra vedvarende energikilder