I Fredericia er energi­ledelse vejen til bespar­elser

Kommunen optimerer energiforbruget i Fredericias børnehaver ved hjælp af fjernaflæsning.

Den manuelle aflæsning er over en periode på fem år blevet skiftet ud med elektronisk fjernaflæsning og -styring i alle institutioner i Fredericia. Det giver kommunen valide og stabile data, som tikker ind time for time. Dataene viser, nøjagtig hvor og hvornår der er afvigelser i energiforbruget, og hvor der er besparelser af hente.

"Med elektronisk fjernaflæsning kan vi hurtigt reagere, hvis der går en alarm, og vi kan samarbejde med ledere og pædagoger ude i børnehaverne om, hvordan de drifter energisystemerne bedst og mest effektivt."

Per Eskildesen, Energirådgiver hos Fredericia Kommune

Fredericia Kommune har sat et mål om at spare 15 % på varmeforbruget, 5 % på elforbruget og 10 % på vandforbruget over de næste 2-3 år. I første omgang er det kommunens 32 børnehaver, som er målet for aktiviteter og adfærdskampagner, der skal få både pædagoger og børn til at spare på energien i hverdagen. Her spiller energidata og visualiseringer af de enkelte børnehavers forbrug i forhold til hinanden en vigtig rolle.

Indsigt, analyse og rapportering af data

EWII har hjulpet Fredericia Kommune med at opstille mål og udvikle værktøjer, som sikrer at målene nås. Udover standard rapporter, udarbejder EWII en månedsrapport til institutionerne. Rapporten indeholder udvalgte KPI’er og er med et enkelt layout nem at afkode og læse.

I Fredericia er energiledelse og månedsrapporter vejen til energibesparelser

Fordelene ved månedsrapporten

  • Rapporten giver institutionerne mulighed for at sammenligne forbrug
  • Layout er komprimeret og værdier aflæses nemt med tal, farvekoder og smileys
  • Hver institution modtager individuelle kommentarer ved f.eks. bekymrende afvigelser
  • Konkurrencer og print af diplomer sker via månedsrapporten
  • Distribueres via mail og kan ses på en iPad som ofte anvendes i institutioner

"Når børnehavelederne kan se, hvor meget energi de bruger, og på hvilke tidspunkter af døgnet de bruger den. Og samtidig kan se tilsvarende data for de andre børnehaver, så giver det anledning til en rigtig god dialog og en masse spørgsmål om, hvordan forbruget kommer ned," fortæller Per Eskildsen.

Per Eskildsen fortæller, at uden de rigtige energidata, er det svært at komme i gang og udvælge de indsatser, der giver den største energibesparelse. Men det er lige så vigtigt, at der er medarbejdere, der kan omsætte energidataene til effektiviseringer og besparelser.

Opnåede resultater med databaseret energiledelse

Projektet har indtil videre allerede resulteret i en besparelse på 2,93 % af elforbruget og 7,3 % af varmeforbruget i forhold til 2018 som er baseline.

Ønsker du også indsigt i og optimering af energiforbruget i din virksomhed eller institution, så klik på "Ring mig op". Så kontakter vi dig til en uforpligtende snak.

 

Ring mig op

Energibesparelser i Vejen Kommune

Vejen Kommune ønskede en vurdering af potentielle energibesparelser i kommunens i alt 20 haller og aktivitetscentre.

Til dette skulle der både laves en energimærkning og energirapport.

Læs case om Vejen Kommune

Mand arbejder ved sin computer

Produkt

Databaseret energiledelse

Virksomheder kan opnå store besparelser gennem grundig gennemgang af energiforbrugende udstyr samt visualisering af energidata.