Rådgivning om energiafgifter

To personer taler om kortlægning af energiafgift og afregningsgodkendt bimåler til el. Godtgørelse elafgift - se hvor mange afgifter på el der godtgøres.
Har du styr på din virksomheds afgiftsforhold eller betaler du for meget?
 • Kortlægning af energiforbrug

 • Undgå overraskelser

 • Ingen efterregning

Undgå at betale for meget

For de fleste virksomheder kan det være svært at skabe overblik over og forstå afgiftsreglerne. Det kan dog blive dyrt, hvis der ikke er styr på afgiftsforholdene.

Har din virksomhed ikke indberettet afgifterne korrekt, kan Skat opkræve afgifter med tilbagevirkende kraft. Omvendt kan virksomheder, som har betalt for meget i afgift, kræve godtgørelse fem år tilbage.

SKAT foretager løbende stikprøvekontroller på området. Derfor kan det være økonomisk fordelagtigt at lade en ekstern samarbejdspartner kontrollere jeres afgiftsforhold for at sikre, at reglerne overholdes.

Skab overblik over energiafgifter

Der er afgifter på de fleste energiprodukter, som almindelige momsregistrerede virksomheder anvender enten til procesformål eller opvarmning. En del af energiafgiften kan godtgøres, mens en stor del ikke er godtgørelsesberettiget.

Der er energi- og CO2-afgift på disse brændsler (herunder fjernvarme):

 • Benzin og olieprodukter
 • Kulprodukter
 • Naturgas

Der er energiafgift på:

 • Elektricitet

Herudover er både brændsler og elektricitet som oftest belastet med svovlafgift og NOXafgift.

For at kunne skabe overblik over din virksomheds afgiftsforhold og potentiale for optimering, kræver det indblik i din virksomheds energiforbrug fordelt på forbrugstyper og anvendelsesområder f.eks. adskillelse af energiforbrug på proces- og rumvarme.

Skal vi hjælpe din virksomhed med at afgiftsoptimere, foretager vi detaljerede energimålinger, som skaber overblik over din virksomheds energiforbrug.

Vi tilbyder din virksomhed en professionel gennemgang af jeres afgiftsforhold. Gennemgangen giver jer et indblik i, om I betaler for meget i afgift og derfor har krav på afgiftsrefusion.

Ønsker du yderligere information?

Vil du gerne vide mere om afgifter, så kontakt os på 73 63 30 70 eller klik på "Ring mig op". Så kontakter vi dig til en uforpligtende samtale.

 

Ring mig op

Video

9 ud af 10 overser skatteregler

Hvem kan få godtgørelse?

Momsregistrerede virksomheder kan få godtgørelse af en del af de afgifter, der belaster jeres brændsels- og elforbrug, hvis energien anvendes til procesformål (let proces). Fra 1. januar 2021 blev det også muligt for de fleste momsregistrerede virksomheder at få godtgjort elafgift anvendt til rumvarme, varmt vand og komfortkøling med samme sats.

Derimod er det som udgangspunkt ikke muligt at få godtgørelse for CO2-afgiften.

Virksomheder, der ikke er momsregistrerede, kan med få undtagelser ikke få godtgjort energiafgifter.

Hvad er let proces?

Med let proces menes den energi, der anvendes i forbindelse med din virksomheds momspligtige aktiviteter, herunder energi anvendt til lys, drift af pc og andre maskiner. Let proces omfatter ikke energi, som anvendes til varme, opvarmning af vand eller komfortkøling. Let proces omfatter heller ikke energi anvendt til aktiviteter, som direkte fremgår af proceslisten i CO2-afgiftsloven (særligt energitunge processer).

Betingelser for godtgørelse af energiafgift

 1. Energiafgiften godtgøres i samme omfang, som der er fradrag for momsen i virksomheden
 2. Energien skal forbruges af virksomheden dvs. energiafgift godtgøres ikke af energi, der videresælges f.eks. til lejere
 3. Energien må som hovedregel ikke anvendes til rumvarme, opvarmning af vand samt til Komfortkøling f.eks. aircondition
 4. Energiafgiften godtgøres som hovedregel ikke, hvis energien anvendes til motorbrændstof – herunder til stationære motorer

Hvor stor en andel af afgiften kan godtgøres?

Bortset fra EU's minumumssats på 0,4 øre pr. kWh, godtgøres afgiften på el for virksomheders forbrug til let proces fuldt ud.

Fra 1. januar 2021 kan virksomheder få godtgjort størstedelen af elafgiften anvendt til rumvarme, varmt vand og komfortkøling som andet elforbrug. Det er ikke længere et krav, at forbruget er målt særskilt.

Let proces: Elafgiften 89,6 øre/kWh godtgøres

Rumvarme, varmt vand og komfort køling: Elafgiften 89,6 øre/kWh godtgøres

Bliv klogere på reduceret elafgift

Ofte stillede spørgsmål

Som udgangspunkt kan en momsregistreret virksomhed få godtgjort de fleste energiafgifter hos SKAT.

Kontakt vores energirådgiver for flere informationer:

Martin Vesterbæk
mave@ewii.dk
28 35 73 39

Bruger du energi til at drive din virksomhed og din produktion - også kaldet procesenergi - kan du få godtgørelse.

Det kunne f.eks. være til:

 • Belysning
 • Drift af maskiner
 • Kontordrift f.eks. computere
 • Ovne

Energi kan være elektricitet men også gas, kul og fjernvarme. Der er desuden mulighed for godtgørelse for den el, du anvender til rumvarme, varmt vand og komfortkøling.

Vil du gerne vide mere om afgifter så kontakt EWII Rådgivning på 73 63 30 70.

EWII hos Schur Hovedkontor

Case

Værdifuld gennemgang af energiafgifter

Schur Flexibles ønskede en gennemgang af tekniske installationer for at sikre korrekt indberetning til SKAT.