En sund varmepumpe økonomi

Hvis din virksomhed investerer i en varmepumpe, skal det økonomiske fundament være på plads. Det hjælper vi dig med. Vi giver dig indblik i, hvordan din luft til vand varmepumpe økonomi kan se ud.

De økonomiske fordele er individuelle

Når det kommer til virksomheders varmepumpe økonomi, er der ikke en one size fits all-løsning. Det skyldes, at prisen er individuel, hvor vi altid tager højde for størrelsen på tilslutningsbidraget og det eksisterende varmeforbrug, som vi matcher til dine behov.

Finansiering af varmepumpe

Det kan være en stor mundfuld og kræve en stor investering at købe en varmepumpe. Netop af den årsag tilbyder vi varmepumper på abonnement. Det er en god økonomisk løsning til dig, som ikke ønsker at binde dine penge i en dyr varmeløsning, men som ønsker maksimal tryghed.

Med en varmepumpe på abonnement betaler du kun for dit reelle varmeforbrug og får altid en fast lav pris. Derudover betaler du et månedligt abonnement, som dækker installation, service og reparation. Det gør, at vi kan sammensætte din varmepumpe økonomi, så den bliver så rentabel som muligt.

Vi kan sammensætte din varmepumpe økonomi, så du får en lav varmepumpe investering og en kort tilbagebetalingstid. Typisk vil der være en tilbagebetalingstid på 2-7 år, som giver en forrentning af virksomhedens investering på 14-50 %.

Se hvad en varmepumpe på abonnement koster

Udnyt den lave elafgift til opvarmning

Momsregistrerede virksomheder har mulighed for at få refunderet hele afgiften på el til rumvarme og proces med undtagelse af 0,4 øre per kWh. Bruger din virksomhed allerede primært elektricitet til opvarmning, så kan I altså udnytte den lave afgift.

Liberale erhverv kan som udgangspunkt ikke få godtgjort elafgiften af deres elforbrug. Dog er det muligt at få godtgjort elafgiften af den elektricitet, der anvendes til opvarmning af vand, rumvarme og komfortkøling.

Med en varmepumpe vil både momsregistrerede virksomheder og liberale erhverv kunne udnytte den lavere afgift på el. Og med en varmepumpe på abonnement sørger vi for at trække afgiften fra, så du får den billigst mulige varme til din virksomhed.

4 fordele med varmepumpe

Der er mange fordele med en energibesparende varmepumpe - og med et abonnement er der endnu flere.

 1. Forbedret varmeøkonomi

  Du kan reducere din virksomheds varmeudgifter med op til 25 %
 2. Lav investering

  Opnå en tilbagebetalingstid på investeringen på mellem 2-7 år.
 3. En CO2 neutral varmekilde

  Opnå en CO2 reduktionen på op til 100 % i forhold til andre varmekilder.
 4. Vi klarer det hele

  Vi installerer, servicerer, vedligeholder og overvåger varmepumpen.

Økonomisk gevinst ved at skifte varmeløsning

Lad os antage, at din virksomheds nuværende varmekilde er et gasfyr med et forbrug på 30.000 Nm3 årligt til 6,1 kr. pr. Nm3. Det giver en årlig omkostning på 183.000 kr. Den samlede CO2-udledning vil i dette tilfælde så være 68 tons årligt, hvis vi antager, at der udledes 2,26 kilo CO2 for hver Nm3. 

Bliver gasfyret suppleret eller helt erstattet med en luft til vand varmepumpe på abonnement, vil din virksomhed som minimum opnå en årlig besparelse på 40.000 kr. i varmeudgifter, mens CO2 udledningen reduceres med op til 85 %, svarende til 58 tons CO2 om året. 

Eksemplet giver en forrentning af investeringen på 59 % og har en tilbagebetalingstid på 1,7 år. Mellemregninger som pris pr. kWh, investeringsprisen og abonnementsprisen er udeladt, da det er individuelt fra virksomhed til virksomhed.

Vi garanterer en sund luft til vand varmepumpe økonomi

EWII installerer varmepumpen hos dig og tager ansvaret for, at anlægget kører optimalt året rundt. Vi påtager os derfor også både risikoen og udgiften, hvis varmepumpen har en lavere virkningsgrad og ydeevne end forventet.

EWII ejer varmepumpen, som vi overvåger digitalt, og påtager os ansvaret for drift og vedligeholdelse. På den måde minimerer vi nedetiden og sikrer høj leveringssikkerhed.

Se fordele ved en varmepumpe

Møde om skift af varmekilde til en varmepumpe til erhverv. Få en varmepumpe på abonnement og slip for drift, vedligehold og nedetid.

Grøn varmepumpe økonomi

Én ting er, at du med en luft til vand varmepumpe på abonnement får en driftssikker varmeløsning, der sikrer virksomheden besparelser på bundlinjen. Men én anden væsentlig faktor – og for mange lige så vigtig - er, at din virksomhed får en grønnere profil.

Med en varmpumpe kan du reducere virksomhedens CO2 udledning med op til 100 % i forhold til andre varmekilder. Det kræver blot, at varmepumpen er forsynet med grøn el fra vedvarende energikilder som vindmøller.

 

Læs om varmepumper til erhverv

Prøv vores varmepumpe beregner. Se om du kan spare på dine varmeudgifter ved skift til en energibesparende varmepumpe.

Hvad kan din virksomhed spare?

Det korte svar er, at det afhænger din virksomheds nuværende varmekilde og forbrug. I de fleste tilfælde vil der ikke blot være en økonomisk gevinst, men du vil også reducere virksomhedens CO2-udslip betragteligt.

Er du nysgerrig på at se, hvad din virksomhed kan spare, kan du gå på opdagelse i vores beregner. 

I beregneren får du et estimat på, hvad din virksomheds potentielle besparelse er ved at skifte den nuværende varmekilde til en varmepumpe på abonnement.

 

Prøv vores varmepumpe beregner

Ofte stillede spørgsmål

Ved at skifte dit gasfyr ud med en varmepumpe, vil du kunne reducere din virksomheds varmeudgifter med op til 25 %.

Du vil samtidig reducere dit CO2-udslip, og det kan også have en økonomisk fordel i form af mindre udgifter til afgifter til rumvarme med fossilt brændstof.

Prøv vores beregner, og få et estimat på dine besparelser

Kontakt vores energikonsulent for yderligere information:

Henrik Michael Lauritzen
hlau@ewii.dk
51 15 23 87

Der er ingen fast pris på en varmepumpe på abonnement. Prisen afhænger af størrelsen på dit tilslutningsbidrag og din virksomeheds eksisterende varmeforbrug. Vi udregner derfor altid en individuel pris og anbefaler et tilslutningsbidrag, som matcher din virksomheds varmebehov.

Kontakt vores energikonsulent for yderligere information:

Henrik Michael Lauritzen
hlau@ewii.dk
51 15 23 87

Alle virksomheder i Danmark med brofast forbindelse kan få installereret en varmepumpe på abonnement.

Kontakt vores energikonsulent for yderligere information:

Henrik Michael Lauritzen
hlau@ewii.dk
51 15 23 87

En grundregel er, at jo lavere fremløbstemperatur du kan nøjes med for at holde varmen i bygningen, jo bedre økonomi får du på varmepumpen.

Gulvvarme er rigtig god sammen med varmepumper, mens gamle radiatorer kræver høj fremløbstemperatur. Det giver en dårlig virkningsgrad på varmepumpen.

Skal du lave meget varmt brugsvand, skal du også være opmærksom, da det også giver en dårligere virkningsgrad samlet set.