2017 var et svært år for EWII Koncernen

PRESSEMEDDELSER • apr 12 2018, 07:15

EWII Koncernen kom ud af 2017 med et underskud på 14 mio. kroner efter skat og en omsætning på 1.474 mio. kr. efter et år, der var præget af stor turbulens omkring koncernen. Driftsresultatet – EBITDA – blev på 256 mio. kr.

”Resultatet er ikke tilfredsstillende, ingen tvivl om det. Minusset på 14 mio. kroner er ikke nødvendigvis samlet set voldsomt, men flere af forretningsområderne har ikke skabt de forventede resultater” siger Lars Bonderup Bjørn, der tiltrådte som adm. direktør i EWII 1. januar 2018.

Resultatet i 2017 er påvirket af nedskrivning på en tysk vindmøllepark, nedskrivninger i EWIIs udviklingsselskaber samt omkostninger i forbindelse med direktørskiftet. Samlet udgør disse ca. 60 mio. kroner. 

”Underskuddet overrasker ikke, da vi har set udviklingen i tallene, men der blev taget hånd om udviklingen i koncernen sidste sommer, og vi er nu på rette vej,” siger Jørn Limann, bestyrelsesformand for EWII siden september 2017.

Godt styr på infrastrukturforretningen
På positivsiden tæller, at koncernens infrastrukturselskaber TREFOR El-net, TREFOR Vand og TREFOR Varme drives effektivt og har lave priser.

”Vi har i 2017 tilbageført et stort beløb til kunderne over driften gennem en beslutning om at være landets billigste elnetselskab. Samtidig er vandprisen lavere, end hvad vi har mulighed for at opkræve, ligesom vi ikke opkræver betalingsgebyrer hos vores kunder. Samlet belaster det regnskabet med 150 mio. kroner,” forklarer Lars Bonderup Bjørn og fortsætter:

”Men til gengæld giver vi Trekantområdet landets laveste elnet-tarif og fødevarecertificeret vand, som de store fødevareproduktionsvirksomheder i vores lokalområde efterspørger. Endvidere har vi et stort potentiale i varmeområdet, som vi er klar til udnytte, når de relevante samarbejdspartnere herunder kommunerne vil være med.” 

Interesserede investorer
I takt med fokuseringen på kerneforretningen har EWII gennem et stykke tid været i dialog med eventuelle investorer til at styrke og sikre den fortsatte udvikling af datterselskaberne EWII Mobility, EWII Telecare og EWII Fuel Cells, og interessen er til stede i markedet.

”Der er gang i forhandlingerne omkring investorer til vores udviklingsselskaber. Vi har hele 2018 til at finde den rigtige løsning for hver enkelt selskab, men af hensyn til både selskaberne og medarbejderne ser jeg gerne, at vi finder en afklaring hurtigere” pointerer Lars Bonderup Bjørn.

Afdæmpede forventninger
Trods indsatser omkring skarpere forretningsledelse, tilpasninger af organisationen og en mere fokuseret strategi advarer Lars Bonderup Bjørn om at være alt for optimistisk i forventningerne til det indeværende år.

”Vi arbejder alle på at skabe så godt et resultat som muligt, men 2018 vil være et overgangsår, og når man derudover ser på, hvordan aktiemarkedet er startet i 2018, betyder det, at jeg imødeser et vanskeligt år på rejsen mod en bedre drift” slutter Lars Bonderup Bjørn.

EWII Koncernens årsrapport 2017 er tilgængelig via dette link: EWII.com/årsrapport2017