Adm. direktør i EWII fratræder

PRESSEMEDDELSER • jun 13 2017, 13:20

Efter gensidig overenskomst er bestyrelsen og administrerende direktør Knud Steen Larsen blevet enige om, at Knud Steen Larsen fratræder dags dato.

Bestyrelsen modtog på bestyrelsesmødet i dag en grundig juridisk ekstern redegørelse vedrørende de faktuelle og juridiske forhold i sagen omkring påstået dobbeltrolle.

Konklusionen på redegørelsen var, at der ikke er handlet i strid med nogen regler fra Knud Steen Larsens side - herunder habilitetsregler - og at koncernens omfattende compliance-programmer fungerer tilfredsstillende.

Bestyrelsen tog den juridiske redegørelse til efterretning. Herudover blev der redegjort for forholdet vedrørende de i pressen omtalte netværksrejser. Bestyrelsen tog også denne redegørelse til efterretning. Bestyrelsen har således bragt disse sager til endelig afslutning.

Bestyrelsen konstituerede herefter økonomidirektør Jens Christian Sørensen som midlertidig administrerende direktør i EWII Koncernen.

For yderligere information kontakt:

Steen Dahlstrøm, bestyrelsesformand i EWII Koncernen                        mob. 40 15 18 58