Energisyn finder stort besparelsespotentiale i Billund Lufthavn

PRESSEMEDDELSER • jan 16 2017, 11:33

I efteråret 2015 udførte EWII Energi det lovpligtige energisyn hos Billund Lufthavn, hvor lufthavnens bygninger og anlæg blev gennemgået for mulige energibesparelser. Den efterfølgende rapport viste, at lufthavnen kan reducere energiforbruget med op til 1750 MWh om året. Besparelsespotentialet er sammensat af en lang række forskellige tiltag, hvor der også er stor forskel på de enkelte besparelsers tilbagebetalingstid.

Varmebesparelserne alene svarer til mere end 80 husstandes årlige forbrug, og lagt sammen med besparelserne på el kan lufthavnen potentielt spare 1,1 mio. kroner om året.

Energisynet har været et godt supplement til det daglige arbejde i Billund Lufthavns miljøafdeling, hvor de har et erklæret mål om at gøre Billund Lufthavn til en af de førende lufthavne, når det gælder miljømæssige løsninger.

”Energirådgiverne fra EWII Energi har synliggjort energibesparelser, som vi ikke havde fokus på i den daglige drift. Det har givet os en form for arbejdsplan, hvor vi har implementeret nogle af forslagene med kortest tilbagebetalingstid. De lidt større investeringer kan vi løbende vurdere, om vi vil sætte i værk, når vi alligevel foretager justeringer på vores bygninger og anlæg,” siger Susanne Røndbjerg, miljømedarbejder og projektleder for energisynet i Billund Lufthavn.

Omfattende arbejde
Et energisyn indeholder som udgangspunkt en detaljeret gennemgang af bygninger, installationer og processer – og det er en omfattende opgave. Hos Billund Lufthavn tog det fire måneder at udføre energisynet, hvilket er helt normalt, når et areal på størrelse med ni fodboldbaner skal undersøges.

Medarbejdere fra lufthavnen hjalp til med at indsamle data fra deres energiregistreringer og målere til bygningerne. Langt størstedelen af arbejdet klarede EWII Energi dog på egen hånd.

”Der er steder i lufthavnen, hvor udefrakommende ikke må gå alene, men ellers har energirådgiverne været forholdsvis selvkørende og har kunnet klare meget af det selv. De har særligt været gode til at tage dialogen med vores teknikere og senere formidle de indsamlede data, så vi har kunnet bruge det fremadrettet,” siger Susanne Røndbjerg.

Energirådgivning kan komme alle til gode
Energisynet hos Billund Lufthavn blev sat i værk på baggrund af et EU-direktiv fra 2012, der forpligter store virksomheder til at få gennemført et energisyn, hvis de opfylder en række krav om antal ansatte, energicertificeringer, omsætning og energiforbrug. Energistyrelsen vurderer, at der er cirka 750 virksomheder af den type i Danmark.

Men det er ikke kun de helt store virksomheder, der kan få glæde af en gennemgang af energiforbruget. I EWII Energi har de igennem en årrække ydet mere målrettet energirådgivning til små og mellemstore virksomheder, og det kan godt betale sig at få en energirådgiver på besøg.

”Udgiften til rådgivningen tjener sig næsten altid ind på de fundne energibesparelser – og ofte finder vi et endnu større besparelsespotentiale. Derudover hjælper vi med at få optimeret energiledelsen, som i de fleste tilfælde er en rigtig god forretning for virksomhederne,” forklarer Jørgen Pagh, energirådgiver i EWII Energi og ansvarlig for energisynet hos Billund Lufthavn.

Foto: Billund Lufthavn