EWII afslutter oprydning med årsregnskab for 2018 og kigger fremad

PRESSEMEDDELSER • apr 12 2019, 06:04

EWIIs administrerende direktør Lars Bonderup Bjørn siger om resultatet:

”Regnskabet er ikke tilfredsstillende. EWII har fået en blodtud. Oprydningen efter en turbulent periode i koncernens historie er nu afsluttet, og vi kan kigge fremad. Vi har så mange gode tiltag i gang i kølvandet på lancering af vores ny strategi, at det nu handler om at få lagt historien bag os. Det er helt symbolsk, at vi sender regnskabet på gaden her op til påskeugen, der som bekendt indledes med en korsfæstelse og afsluttes med en genopstandelse. I mit forord til årsrapporten forsøger jeg at holde fokus på vores fremtid. Vi har nogle store og vigtige opgaver foran os,” siger administrerende direktør Lars Bonderup Bjørn.

Hovedposter i regnskabet er

  • Resultat af ophørte og frasolgte aktiviteter: +47 MDKK
    • Salgspriser for ophørte og frasolgte selskaber: +174 MDKK
    • Nedskrivninger, tab og hensættelser for ophørte og frasolgte selskaber: -127 MDKK
  • Tab på EWII Invest selskabernes aktie- og obligationsbeholdninger: -125 MDKK
  • Rabatter til kunder i TREFOR El-net og TREFOR Vand: -90 MDKK
  • Gebyrfrihed til alle kunder: -13 MDKK
  • Tab på kunders konkurser: -7 MDKK

I forhold til tidligere års resultater er resultatet negativt påvirket af ændret regnskabspraksis for TREFOR Varme, der på grund af hvile-i-sig-selv-princippet i 2019 og fremover indregnes med et resultat på 0 MDKK.

Bestyrelsesformanden er ærgerlig, men ser lyst på fremtiden
Underskuddet kommer ikke bag på koncernens nyvalgte bestyrelsesformand Anders Skovdal, der i 2018 har fulgt oprydningen i koncernen fra bestyrelseslokalet.

”Bestyrelsen har hele tiden vidst, at der ville være konsekvenser af frasalgene af EWIIs aktiviteter i mobility, telemedicin, brændselsceller og VVS. At vi så skulle opleve et stort fald i aktiemarkederne ved udgangen af 2018 er ærgerligt og skæmmer selvfølgelig resultatet. Men som aktiemarkederne er startet i 2019, er det tabte vundet igen, og vi har med den ny strategi grund til at se positivt på fremtiden,” lyder det i en kommentar fra Anders Skovdal.

En ny strategi
EWII lancerede i september 2018 en ny strategi med titlen ”Én digitalt integreret multiforsyning”. Her er fokus på udviklingen af fremtidens fibersamfund og de store udfordringer elnettet står over for i takt med elektrificering af samfundet. Også miljøfremmede stoffer i vandet fylder i EWIIs overvejelser.

”Vi er rigtigt godt på vej. Lanceringen af aftalen med Telia viser, at der er handling bag ordene om at gøre fibernettet endnu mere attraktivt. Lanceringen af Center Danmark og samarbejdet med Innovationsfonden om Flexible Energy Denmark projektet viser, at vi tager samfundets udfordringer med drivhusgasser og manglende kapacitet i elnettet alvorligt. Og den høje aktivitet om at udvikle nye vandindvindingssteder til Middelfart understreger vores engagement i at sikre Trekantområdets beboere høj oppetid og høj sikkerhed i vandforsyningen – fuldstændig som vi gør det i el, fiber og varme,” siger Lars Bonderup Bjørn.

Forventninger
EWII forventer i 2019 at præstere et beskedent positivt resultat, idet koncernen budgetterer med omkostninger til understøttelse af strategiens ambitiøse mål.

Årsrapporten ses her: https://ewii.com/om-ewii/aarsrapport