EWII-batteri er godkendt til at stabilisere elnettet

PRESSEMEDDELSER • 11-10-2023, 07:05

Med et kæmpebatteri på 2 megawatt og 2,2 megawatt-timer kan EWII hjælpe til at forhindre strømafbrydelser vest for Storebælt. Det er det første og største batterianlæg i Vestdanmark, som energikoncernen har fået godkendt til at levere såkaldte systemydelser til Energinet.

Energikoncernen EWIIs første batterianlæg står placeret hos Lindø Offshore Renewables Center på Fyn, og nu er det store Rolls Royce-batteri også det første anlæg i Vestdanmark, som er prækvalificeret af Energinet til at stabilisere elnettet med systemydelser.

”Vores batterianlæg er kommet gennem Energinets nåleøje, så EWII nu kan være med til at sikre balancen i elnettet og bidrage til at undgå strømafbrydelser i Vestdanmark. Et område hvor meget få har budt ind på opgaven, og hvor man ellers er nødsaget til at trække på udenlandske leverandører”, siger Claus Møller, direktør for kommerciel infrastruktur i EWII Koncernen.   

Prækvalificeringen hos Energinet er en omfattende proces, og her har EWII skullet dokumentere batteriets kapacitet og ydeevne, og samtidig sikre en høj datasikkerhed.

”Den grønne omstilling skaber i de her år store forandringer i elsystemet. Mange af de kraftværker, der i årtier har stået klar i kulissen og hurtigt har kunnet skrue op og ned og sikre balancen i elsystemet, lukker eller kører i færre og færre timer. Derfor har vi brug for nye leverandører og nye teknologier, der kan sikre, at der altid er strøm i stikkontakterne. Her er batterier en af mange, nye løsninger, der er brug for. Og vi arbejder hele tiden på at finde endnu flere,” siger Kia Marie Jerichau, områdeleder i Fleksibilitet og Balancering i Energinet.

EWIIs batterisystem har en kapacitet på 2 megawatt og 2,2 megawatt-timer. Dermed er det også et af de største batterier i hele Danmark, der er godkendt til at stabilisere elnettet.

Et lynhurtigt batteri

I takt med den grønne omstilling udgør vedvarende energi en stadig større andel af strømmen i det danske elnet. Det giver også et voksende behov for systemydelser, fordi energi fra for eksempel sol og vind varierer mere.  

”Med systemydelser sikrer vi balance mellem den energi, der bliver produceret, og forbruget af el. Vores batteri fanger de små udsving i nettet og slår lynhurtigt til, så det efter behov sender strøm ind i elnettet eller lagrer energi. På den måde er vi med til at forhindre, at elnettet bliver overbelastet, og at der opstår strømafbrydelser, forklarer Claus Møller.

Den erfaring, som EWII har med hele godkendelsesproceduren, kan nu også komme andre virksomheder til gode.

”Der er brug for flere systemydelser, men mange virksomheder holder sig tilbage, fordi de ikke har ekspertisen internt. I EWII vil vi derfor gerne assistere andre virksomheder, der overvejer at blive prækvalificeret af Energinet. Det er vigtigt for fremtidens energisystem, siger Claus Møller.

Koncernen har også planer om at opføre flere batterianlæg, der kan bidrage til at stabilere elnettet.

På Bornholm opstiller EWII næste år et kæmpe batterienergilagringssystem på hele 30 megawatt og 43 megawatt-timer, og i Trekantområder etablerer koncernen flere batterier på 3 megawatt og 3,5 magawatt-timer.

FAKTA

Systemydelser anvendes til at opretholde balancen i elmarkedet og den overordnede stabilitet i elsystemet. Det er et samlet begreb for både produktions- og forbrugsressourcer, og kan blandt andet består af batterianlæg. Det er Energinet, der godkender og køber systemydelserne.  

Det danske elsystem er opdelt i Vestdanmark (DK1) og Østdanmark (DK2) adskilt ved Storebælt. I de to områder er der forskel på behovet og på, hvordan systemydelser bliver anvendt.

Kilde: Energinet