EWII: Giv bestyrelsen skærpet ansvar for beskidte tricks i branchen

PRESSEMEDDELSER • May 17 2021, 07:16

Forbrugerombudsmanden lægger op til hårdere indgriben overfor elsælgere, der bruger beskidte tricks overfor forbrugerne. Det hilser EWII velkomment - og foreslår derudover, at bestyrelsen for selskaber, der bryder loven, stilles personligt til ansvar.

Der er den borger, hvis meget syge mor mod sin vilje blev skiftet over til et el-selskab, hun ikke ønsker at være kunde hos.

Der er den borger, der blev antastet på gaden af en aggressiv sælger, der ikke kom fra det selskab, han udgav sig for.

Der er også de – mange - borgere, som får oplyst af el-sælgere over telefonen, at deres el-selskab er fusioneret, eller at de kan slippe for at betale lovpligtige skatter og afgifter.

Disse historier får EWII Koncernens kundeservice løbende ind fra frustrerede kunder, der klager over, at de er blevet behandlet dårligt af telefonsælgere fra branchen - og derfor hilser EWII det velkomment, at forbrugerombudsmanden nu lægger op til stramninger på området.

”Beskidte kneb i elsalg er et både omfattende og vedvarende problem, der generer mange mennesker. Vi vil gerne bakke op om forbrugerombudsmanden, og synes, det er positivt, hvis for eksempel bødeniveauet bliver hævet,” siger Lars Bonderup Bjørn, der er administrerende direktør for EWII Koncernen.

Koncernen har politianmeldt to af selskaberne, i henholdsvis august 2020 og november 2020, uden problemet af den grund er blevet mindre.

Lars Bonderup Bjørn mener derfor ikke, at det er tilstrækkeligt, hvis straffen blot tilfalder selskabet. Der bør medfølge et personligt ansvar for bestyrelse og direktion.

”Vi mener, at det bør indgå som en del af skærpet bestyrelsesansvar, at bestyrelsen forpligtes til at tage handling, når man konstaterer gentagne ulovligheder i selskaberne,” slår han fast.

Han peger på, at historikken afslører, at selskaberne har nogle faste forklaringer, som de bruger - uden at standse deres sælgere.

”For eksempel fortæller et af selskaberne, at de har ansat en person for at overholde loven. Det er ikke nok. Hvis selskaberne har et tilbagevendende problem, som tilfældet er her, så må bestyrelse og direktion forpligtes til at gribe ind og afskedige de mennesker, der udfører- og er ansvarlige for- de ulovlige handlinger,” siger Lars Bonderup Bjørn.

Det gælder ligeledes argumentet om, at det er samarbejdspartnere, der står for telesalget:

”Vi har ad flere omgange hørt elselskaber, der benytter sig af endog meget grove metoder, sende aben videre, og forsikre om, at de har stoppet samarbejdet med en given underleverandør. Problemet er ikke ophørt af den grund, så også her skal selskabet tage ansvar, også for valget af underleverandører,” siger han.

Han understreger, at det er vigtigt at holde sig for øje, at forbrugerne reelt er ubeskyttede, når de skal håndtere professionelle og aggressive sælgere.

”Der er behov for øget forbrugerbeskyttelse. Forbrugerombudsmanden bør have ressourcer til at sikre en kommunikation og adgang, som gør det muligt for samfundets svageste borgere at rette henvendelse, når tvivlen melder sig, om man er blevet snydt eller har mulighed for at komme ud af en kontrakt. I dag er det ganske vanskeligt for menigmand at orientere sig i, og det udnytter nogle selskaber,” siger han.